Сподели това чрез

НАРЕДБИ

НАРЕДБА № 7 – за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони