Сподели това чрез

Възстановяване на членство

Ако сте прекъснали по някаква причина членството си в КАБ, възстановяването става чрез попълване на Заявление за възстановяване на придобита проектантска правоспособност и членство в КАБ , което да представите в регионалната колегия, заедно с платежни на „Такса за разглеждане на заявления – образец  в размер на 48лв. и възстановителна вноска в размер на 50лв. – вносна бележка образец 2 по сметката на КАБ.

Ако членството Ви е прекъснато за период по-дълъг от 6 месеца, ще трябва да приложите в документите си и актуално свидетелство за съдимост.

Дължимата такса за годината се изчислява от месеца на възстановяване до края на календарната година.

За ППП 105 лв. годишен членски внос + по 16,25 лв. на месец, от месеца на възстановяване до края на годината.

За ОПП 105 лв. годишен членски внос + по 12 лв. на месец, от месеца на възстановяване до края на годината.

Вносна бележка за годишен членски внос