Сподели това чрез

Възстановяване на членство

Ако сте загубили по някаква причина членството си в КАБ, възстановяването става чрез попълване на заявление образец 9 , което да представите в регионалната колегия, заедно с представяне на вносна бележка за „Такса за разглеждане на заявления – образец 23“ в размер на 18лв. и възстановителна вноска в размер на 50лв. – вносна бележка образец 2 по сметката на КАБ. Ако членството Ви е прекъснато за период по-дълъг от 6 месеца, ще трябва да приложите в документите си и актуално свидетелство за съдимост.