Сподели това чрез

Прехвърляне между РК

Прехвърлянето на членове от една регионална колегия в друга, става с попълване на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ЧЛЕНСТВО В РК, коeто да представите в избраната от Вас колегия. Платеният Ви членски внос се прехвърля по служебен път и няма нужда от заплащане на допълнителна такса. Попълнените документи могат да се изпратят и сканирани по имейл.