Сподели това чрез

Промяна на проектантска правоспособност

За промяна на проектантската правоспособност се кандидатства след 2 години стаж по специалността при архитект с ППП (независимо дали на пълен или на половин работен ден) или 4 години самостоятелна практика като архитект. Стажът се доказва с копие на трудовата книжка.
Необходимо е плащане на такса от 18лв. за промени в регистрите (бланки можете да намерите на страницата на КАБ вносна бележка – образец 12, преводно нареждане – образец 12а) Заявление образец 8. А председателят на съответната регионална колегия Ви съставя мотивирано предложение.