Сподели това чрез

Регистрация на договори към КАБ

Правила за регистрация на договор за проектиране

Необходими документи за попълване в два екземпляра:

Договор за проучване и проектиране на комплексен инвестиционен проект
Договори за упражняване на авторски надзор – актуализирани с приложения
Заявление за регистрация на договор за инвестиционно проектиране съгл. чл. 29 от ЗКАИИП
Заявление за регистрация на договор за устройствено планиране съгласно чл. 29 от ЗКАИИП
Удостоверение за регистрация на договор за инвестиционно проектиране съгл. чл. 29 от ЗКАИИП
Удостоверение за регистрация на договор за устройствено планиране съгл. чл. 29 от ЗКАИИП
Правила за регистрация на договори
Дневник за регистрация на договорите
Анкетна карта – Комисия по професионална дейност
Договор за възлагане на архитектурен проект
Договор за инвестиционно проектиране-част архитектура
Договор за проектиране