Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Обявен е конкурс за реконструкция на сградата на бившата топлоцентрала на НДК

Столична община кани архитекти в открит конкурс за реконструкция на сградата на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането й в център за изкуство и култура. Целта е да се създаде място за изява на независимите артисти в България и да се докаже, че изоставените индустриални пространства в градската среда имат потенциал за нов живот.

Обществено обсъждане

На 25 октомври 2016 от 18:30 в Лабораторията за градски дизайн в УАСГ ще се проведе обществено обсъждане на основните параметри на конкурса. Елате и вземете отношение.
Повече за обсъждането

За повече информация: toplocentralata.com