Сподели това чрез

Студенти

Искаме да ви информираме, че членството в КАБ ви е необходимо при работа, за която имате нужда да използвате удостоверение и печат за правоспособност. Веднага след дипломирането си имате право да кандидатствате за членство в КАБ с ограничена проектантска правоспособност или да изчакате необходимия срок за кандидатстване директно за пълна проектантска правоспособност. За пълна проектантска (ППП) трябва да имате 2 години стаж по специалността при архитект с ППП на трудов договор  или 4 години самостоятелна практика като архитект.

Необходимите документи за членство можете да намерите в раздел „Нови членове“.