Сподели това чрез

Стажантска програма на РК СОФИЯ ОБЛАСТ – „Един месец в професията“

РЕГЛАМЕНТ ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ

„ЕДИН МЕСЕЦ В ПРОФЕСИЯТА”

 

СЪЩНОСТ И ЦЕЛ НА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА

 

Стажантската програма „Един месец в професията”, има за цел да създаде възможност за непосредствен контакт на студенти по архитектура с реалната проектантска практика още в процеса на тяхното академично обучение. В рамките на 30 календарни дни, студенти по архитектура от четвърти и пети курс, ще имат възможността да работят в проектантски бюра на членове на Камарата на архитектите в България, по реални архитектурни задачи и проекти.

Стажантската програма „Един месец в професията” е с идеална насоченост и има единствено образователна цел. Участието в нея е доброволно и е израз на загриженост и уважение на практикуващата архитектурна колегия към младото поколение студенти и бъдещи наши колеги.

Целта на стажа е кандидат архитектите да преминат основните етапи на проектантския процес, от обемно-градоустройственото проучване, до детайлите и спецификациите, сблъсквайки се с реална задача от практиката на съответното проектантско бюро. В рамките на срока на стажа, проектантското бюро осигурява възможност за обучение и практическа работа, по предварително разписана програма, съобразена с изискванията на регламента.

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА

 

 1. Регламент за кандидатстване

Регистрацията за кандидатстване се попълва онлайн на страницата на РК София област  www.kab-so.com .

След първоначално одобрение, на всеки кандидат ще бъде създаден личен профил към уебсайта на колегията и ще му бъдат изпратени потребителско име и парола. В профила студентът трябва да попълни по-подробна информация за себе си, включително да даде оценка на уменията си за работа в екип, владеене на езици и специфични софтуерни умения – всички тези умения се изразяват в петобална система от 1 до 5, като за 5 се счита най-високата оценка. Задължително е всеки кандидат да качи собствено портфолио и автобиография, използвайки съответните полета в профила си.

 

Краен срок за кандидатстване  30 юни 2016г.

 

Среща за избора на кандидатите с представители на проектантските бюра 1 юли от 17ч. в офиса на колегията.

 

След успешно завършване на стажа, всеки студент ще получи обективна оценка на уменията си от студиото, където е практикувал, под формата на служебна бележка.

 

 1. Регламент за разпределяне на стажантите.

 

 1. В рамките на предварително обявени срокове се приемат заявки за брой места за стажанти от проектантските бюра и заявления от студенти желаещи да проведат стаж. Продължителността на един стаж е 30 календарни дни.
 2. Спрямо реда на постъпване на заявените от фирмите места, ще се даде и възможността в същия ред фирмите да избират първи стажанти за тях.
 3. На 1 юли от 17ч. в офиса на колегията ще се проведе среща със студентите и представителите на проектантските бюра.

 

 • Общи условия за проектантски бюра, предлагащи стажантски места

 

 1. Да заявят в колегията броя стажантски места, които могат да осигурят не по-късно от 25 юни.
 2. Да осигурят работно място и правоспособен архитект, който ще оказва методическо и практическо съдействие на стажанта.
 3. По време на стажа да осигурят възможност за обучение и практическа работа минимум по следните основни видове дейности:
 • Работа по изготвяне на обемно-устройствени проучвания с визуализация по конкретна реална задача /текуща или приключена/.
 • Работа по технически и работни проекти от конкретен реален обект.
 • Работа по изготвяне на работни детайли.
 • Разглеждане и съгласуване на проекти по специалности. Откриване на грешки и несъответствия. Срещи с инженерите.
 • Изготвяне на спецификации и количествени сметки с включени елементи от работните детайли.
 • По възможност посещение на обект
 • След приключване на стажа се дава оценка на стажанта за качеството на работата му под формата на служебна бележка в два екземпляра – една за студента и една за РК София област

 

 1. Общи условия за студенти кандидатстващи за стаж.

 

 1. За стаж могат да кандидатстват студенти по архитектура IV и V курс с минимален успех от предходната година 4.50
 2. Да представят портфолио с до три учебни проекта, с което да удостоверят следните умения:
 • Работа с чертожни CAD програми.
 • Умения в областта на архитектурната визуализация.
 1. Заявления за стаж и портфолио с представяне могат да се регистрират на сайта на „РК София област“ в специален раздел. В него задължително се отбелязва времето, в което кандидатът може да провежда стаж.
 2. Студентите, които могат да кандидатстват могат да бъдат от специалност „Архитектура” или от специалност „ландшафтна архитектура”, без ограничение на университетите от страната и чужбина.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият Телефон (задължително)

Университет (задължително)

Среден успех (задължително)

Мотивация

Моля попълнете кода за сигурност:
captcha