Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ

ЗАЩО МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ?

 

„Аз буки, веди глаголати! Добро ест живети дзело земля! Иже (йота) како люди мислите, наш он покой. ръци слово твръдо! Ук, фрът, хер! от! Ща чръв! Ци ша! еръ, ер, ери! Ет! Ен он! Йен йон! Юс! Ят!”

 

Закодираното послание в глаголицата, продължава в кирилицата:

 

„Аз буквите познавам,

Говорят те „Доброто съществува”,

Живей като едно цяло със земята.

И като нея ще си плодовит.

Каквото хора да си мислите,

наш ще е покоя/наша ще е радостта

Кажи твърдо думите:

който се учи, хвърля божията светлина.

Въздигай духа си! Жъни (знание) !

Изправи се! Бъди! Извиси се!

Напред! С Божията помощ! Движи се!

Ти юноша, ти мъж, вие хора! “

Кирилица от края на IX в.

 

Езикът и писмеността като свързваща нишка в историята на България.

 

Днес кирилицата се ползва от над 300 милиона души в цял свят. Освен в България, азбуката е официална в Беларус, Босна и Херцеговина, Киргизстан, Македония, Монголия, Черна гора, Русия, Сърбия, Таджикистан и Украйна.

 

 

ЗАЩО В СЕЛО МАДАРА?

 

Плиска, Мадара и Преслав са свети места на българщината. С тях е свързано началото, утвърждаването и разцвета на българската държавност и култура. Техните исторически следи са документ за културната самоличност на нашия народ и мощен инструмент за легитимиране на третото българско царство като приемник на славна държавническа и културна традиция.

Повечето тракийски светилища са използвани и от прабългарите. Най-голямото тракийско светилище в Мизия – Мадара, е и най-голямото прабългарско светилище. Плочка с Тракийския конник е открита при тракийското светилище на стотина метра от Мадарския конник, който е свързващото звено в историята на България.

 

Конникът се нарича „Мадара“, а неговите източни аналози носят името „Модар“ и „Майдар“, не по някаква небивало загадъчна случайност, а единствено заради факта, че името му е дадено от Българи, които чрез него се постарали да обозначат неговата истинска същност на своя собствен Български език. Тези два почти еднакви скални релефа с еднакви имена (Балканският и Памирският) не може да изобразяват какъвто и да било конкретен владетел или друга светска личност, а само някакъв бог. Ако Конникът изобразяваше езически княз нямаше да има никаква адекватна причина,по силата на която неговият Памирски аналог да носи същото име – Модар.

 

Мадара = Мъдъра (Мъдрия бог),

Модъра (Модрия бог, Синия бог), Адара (с отпадане на І-та съгл.= Удара, Удрящия бог)

Средноазиатските варианти Модар и Майдар на Конника означават абсолютно същото, което значи и нашето име Мадара: Модар = Модър (син на цвят), Одар (Удар), Едър (Едрият, Големият бог)

ЗАЩО ТАЗИ АРХИТЕКТУРА?

Проследявайки линията на писмеността и пътя на Българите, откриваме още характеристики открояващи ги от другите народи. От култовите места на Прабългари и Траки, а също така и от градовете им може да заключим, че кръгът е бил използвана и почитана форма. (Виж: Аркаим – руският стоунхендж. Според руският археолог Г. Б. Зданович, това е свещеният град на Тангра и древните Българи.)

“Днес малко хора знаят, че археолозите са открили голям брой жилища с кръгла форма във Волжка България… Кръгли жилища най-често строели Галите (Келтите) от племената Белги и Болги… а египтяни и гърци строели правоъгълни… Жилищата били измазвани с глина и украсени с рисунки на цветя и животни, а в тях имало големи каменни огнища.”

КАКВО ЩЕ ИМА В МУЗЕЯ?

  • Правописни реформи на българския език от 1945 г. и 1921г.
  • Глаголица и Кирилица
  • Линеарни писмености
  • Златната книга на Траките

Според археолозите това е най-старата съхранила се книга в света. Състои се от 6 страници, изработени от 24-каратово злато, с размери 5 см на 4,5 см, свързани с златни пръстени, създадена 600 години пр. Хр. Съхранява се в мазето на Националния исторически музей в София.

 

  • Глинена плочка от село Рибен

Глинена плочка с пиктографски знаци на 7 хиляди години е открита при археологически разкопки край село Рибен в община Долна Митрополия. Обхваща период от каменно-медната епоха – единствен за световната история. На Балканския полуостров до момента има около стотина фрагменти със знаци, които според Плевен Попов говорят за протописменост, доста по-ранна от тази в Шумер и Египет. Намерената край Рибен плочка е убедително доказателство за това, смята музейният директор. Находката може да се окаже свидетелство за най-старата писменост, намерено досега в световен мащаб, прогнозират специалисти

 

  • Печатът от Краново

„Надписът върху кръглия печат от Караново, който датира според българските археолози В.Миков и Г.Георгиев от края на IV-то или началото на III-то хилядолетие пр.н.е., представлява уникален паметник на човешката култура от оная отдалечена епоха. Той представлява първите фази на писмеността изобщо. При посочената датировка, знаците върху печата от Караново се явяват най-старата писменост в Европа. Тази писменост е по-стара дори и от първата критска писменост, която датира от средата и втората половина на III-то хилядолетие пр.н.е. Така кръглият печат с надпис от Караново е една истинска научна находка.”

 

  • Плочката от Градешница

„Плочката с писмени знаци е намерена през 1969 г. в халколитен културен пласт, който според Б.Николов и Г.Георгиев принадлежи на средата и втората половина на IV-то хилядолетие пр.н.е. Археолозите смятат, че този културен пласт съответства хронологически на Караново V-то ниво. В такъв случай писмеността от Градешница е по-стара от писмото върху печата от Караново, както и от най-старата писменост на о.Крит.

Писмеността от Градешница, Караново и Търтъриа (Румъния) говори за наличието на високоразвита за времето си (IV-то – III-то хилиядолетие) култура сред народите, населяващи Балканския полуостров. По началния стадий на развитието на писмеността тази култура не отстъпва на цивилизациите от Мала Азия, Близкия изток и Египет. Балканският полуостров следователно е бил едно от средищата на най-високо развитите древни цивилизации.“

 

И да не забравяме, че на територията на България е намерено най-старото колело в света, а и най-старото обработено злато.

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=_xMCBKflHMI

арх.Иван Стоянов

Дипломен ръководител: доц. д-р арх. Александрина Ненкова

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Архитектурен факултет

Катедра: “Интериор и дизайн за архитектурата”

Година на завършване: Януари, 2017

Телефон:+359 887 316 252

Имейл: arch.ivanstoyanov@gmail.com