Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Семинар „ЕКОЛОГИЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ПРОДУКТИТЕ – СЪЩНОСТ, ПРОЦЕДУРИ, ПОЛЗИ И РАЗХОДИ“

ПОКАНА

Българска стопанска камара, Клийнтех България и „Грийн РеСтарт“ООД

Ви канят да участвате в полудневен семинар на тема

„ЕКОЛОГИЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ПРОДУКТИТЕ (ЕДП) – СЪЩНОСТ, ПРОЦЕДУРИ, ПОЛЗИ И РАЗХОДИ“,

организиран в рамките на проект Climate-KIC Accelerator България (2017г.) за финансиране на стартиращи компании в сферата на чистите технологии,

който ще се проведе на 15.12.2017г. (петък), от 10:30 до 14:30 часа, в Заседателната зала на Българска стопанска камара, ул. „Алабин“ 14-16, гр. София.

Висококвалифицирани ескперти ще представят ЕДП като обективен и стандартизиран начин за деклариране на екологичните въздействия на строителните продукти; ще разяснят процедурите по издаване на ЕДП и свързаните с това разходи и ще систематизират ползите от ЕДП при сертификацията на „зелени“ сгради и при изграждането на строително-информационни модели (BIM).

Ще бъдат представени редица конкретни примери (case studies) от българската строителна практика.

Можете да се запознаете с Програмата на семинара с кратко представяне на лекторите.

За участие, моля попълнете заявката (на последната страница от този документ) и я изпратете на адрес ios@bia-bg.com.

За повече информация тел 029320921 – Център Чиста индустрия, БСК

ПРОГРАМА

Семинар Екологични декларации на продуктите (ЕДП) – същност, процедури, ползи и разходи

15 декември 2017г., 10.30 ч – 14:30ч

БСК, София 1000, ул. Алабин 16-20

10:30 – 10:45 Европейски политики за устойчиво строителство и нормативна уредба

Лектор: инж. Мария Стефанова – секретар на КИИП – РК София-град, член на ТК 101 на БИС

 

10:45 – 11:15 Оценка на жизнения цикъл (LCA) – инструмент за количествено изразяване, анализ и оптимизация на екологичния отпечатък на продукти и процеси. Илюстрация с конкретни случаи (Case studies).

Лектор: ас. д-р инж. Яна Кънчева, УАСГ, експерт екологичен отпечатък на строителните материали

 

11:15 – 11:45 Екологични декларации на продуктите (ЕДП) – същност, процедури, ползи и разходи. Илюстрация с конкретни случаи (Case studies)

Лектор: доц. д-р инж. Румяна Захариева, кат. „Строителни материали и изолации“, УАСГ, експерт устойчиво строителство

11:45 – 12:00 Кафе пауза
12:00 – 12:30 ЕДП в контекста на системите за сертификация на „зелени“ сгради (LEED, BREEAM, DGNB).

Лектор: арх. Станислава Крумова – Астарджиева, „Архиел“ЕООД, експерт по системи за серфикация на сгради

 

12:30 – 13:00 Ролята на Строително-информационния модел на сградата (BIM) при оценка на нейния екологичен отпечатък

Лектор: доц. д-р арх. Боян Георгиев, кат. „Технология на архитектурата“, УАСГ, експерт по приложение на BIM

 

13:00 – 13:30 Дискусия
13.30 – 14.30 Работен обяд

Заявка за участие в семинар 15.12.17

15 декември 2017 г. от 10:30 до 14:30 часа , БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София

ЕКОЛОГИЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ПРОДУКТИТЕ (ЕДП) – СЪЩНОСТ, ПРОЦЕДУРИ,

ПОЛЗИ И РАЗХОДИ

изпратете на адрес ios@bia-bg.com