Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Общо събрание на РК София област

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че на 30-ти октомври / вторник/ от 17ч. в УАСГ, зала 220, ет.2, ще се проведе Общо събрание на членовете на КАБ РК София Област с цел избор на делегати за ОС на КАБ в Боровец от 30 ноември до 1 декември, приемане на отчет, бюджет и др.
Нощувките в КК Боровец ще бъдат в хотел „Рила“ на 29 и 30 ноември. Доплащане за гост ще бъде в размер на 114лв.
В случай, че няма кворум за провеждане на събранието в 17ч., ще се изчака до 18ч. преди официалното откриване на събранието. То ще се проведе при следния дневен ред:
1. Официално откриване
2. Избор на протоколчик, мандатна комисия, комисия по предложенията и комисия по избора
3. Доклад за целевата дейност на регионалната колегия за 2018г.
4. Обсъждане и приемане на бюджет 2018г.
5. Предложения за дейности през 2019г., които всеки може да представи пред Общото събрание и те да бъдат подложени на гласуване и включване в бюджета за 2019г.
6. Обсъждане и гласуване на рамков бюджет за 2019г.
7. Избор на делегати за ОС на КАБ в Боровец
8. Разни
С Уважение,
арх.М. Козовска
Председател на РК СО