Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Форум за изменението на Общия устройствен план на София

На 17 януари 2019 от 15 до 18 часа в зала “Джон Атанасов” на София тех парк ще се проведе широк обществен форум за изменението на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община. ОУП има значителен ефект върху качеството на живот, икономическата активност, мобилността, екологичното състояние, използването на ресурсите и много други аспекти от градския живот. Планът обединява градоустройствените инструменти, които определят и насочват развитието на средата.

10 години след приемането и повече от 20 години след началото на работата по действащия план, социалната, политическа, икономическа и технологична трансформации налагат преосмислянето и осъвременяването на установени практики, свързани с планирането на средата и процесите, протичащи в нея. Управлението на града вече предполага включването на много повече заинтересовани страни в диалог, а информацията и технологиите, с които разполагаме, добавят нови възможности към процеса на вземането на информирани решения.

С форума стартира и публичната дискусия за необходимостта от обновяване на инструментите за планиране, за да отговорят те на динамичното време, в което живеем. Ще обсъдим що е то общ устройствен план в 21 век в глобален и локален контекст, как да осъвременим и оптимизираме функциите му, как го прилагаме и усъвършенстваме. На форума ще бъдат представени за обсъждане мнения за проблемите в сегашния ОУП и идеи за тяхното преодоляване. Мненията са генерирани по време на поредица от фокус групи, проведени през последните месеци с участието на професионалисти от различни сфери. Инициативата за форума е на столичното общинско предприятие “Софпроект-ОГП”, в сътрудничество с неформалната дискусионна група “Лаборатория за градско развитие”.