Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Общо събрание на КАБ РК СО

Дневен ред за ОС на РК СО

1. Официално откриване

2. Избор на протоколчик, мандатна комисия, комисия по предложенията и комисия по избора

3. Избор на делегати за ОС на КАБ в Боровец – 38 делегата и 3-ма делегата по право

4. Доклад и отчет за целевата дейност на регионалната колегия за 2018г.

 

Писмо до Съвет-ОС на РК СО по т.4– изпратено от арх.Марин Бакалов

Писма и приложения с  вх_№_СОВ_27_29_11_2019_по т.4 – изпратено от арх.Марин Бакалов

ВЪПРОСИ-08.01.2019-по т.4–  изпратено от арх.Марин Бакалов

5. Текущ отчет за 2019г.

6. Предложения за дейности през 2020г., които всеки може да представи пред Общото събрание и те да бъдат подложени на гласуване и включване в бюджета за 2020г.

7. Обсъждане и приемане на бюджет 2020г.

8. Предложения за промени в Устава на КАБ

СТАНОВИЩА

9. Разни

 

Линк с финансовите отчети на КАБ РК СО: https://kab-so.com/sample-page/finansovi-otcheti

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ОС В БОРОВЕЦ