Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Концепция за площад „Света Неделя“

Като потомък на голям античен римски град, нашата столица също наследява основните характеристики на „дедите“ си, а именно основни направления, разположение на централната част и т.н. Нещото, което София за жалост не успява да наследи е форума, пропуск, заради който страда целия град.

Какво трябва да представлява съвременния форум?! Това е място разположено в сърцето на съвременния град, съчетаващо в себе си възможността за обществени прояви, културни мероприятия, експозиции на откритo, място което да кара хората да се събират на него. На територията на София, съществуват няколко места, но нито едно от тях не съвместява всички тези функции в себе си. Моста на НДК едно от предпочитаните места за изложби на фотографии на открито, градската градина и в частност пространството пред Народния театър Иван Вазов е използван няколко пъти за домакин на Коледни фестивали, а самия площад пред църквата „Св. Неделя“ през 2011 година приюти световноизвестната пътуваща изложба на „Изложба на берлински мечки и мечоци, приятели на света”.

Проектното предложение предлага изграждане и обособяване на уникален и единствен по рода си площад, разположен в сърцето както на съвременния, така и в това на античния град. Основната цел е обвързването на различите строителни и времеви периоди, посредством емблематични за историческото развитие на града факти и елементи, както и обвързването на материалното и нематериално културно наследство.

Освен пресъздаването на историята, площадът трябва да се превърне в елемент за нейното развитие в бъдеще. Историческото развитие на една държава винаги е съпътствано, както от радостни, така о от трагични случки, но всички те са неизменна част от нейното развитие. Проектът предвижда изграждане на площад на две нива – съвременно и антично. Основен композиционен елемент на площада са 213-те светлинни отвора, правещи препратка към най-трагичния момент от съвременната история на българската държава, а по онова време и в световен мащаб – атентатът в църквата Св. Неделя през 1925 г., когато загиват именно такъв брой гора, а стотици са ранени.

Това, което е заложено в концепцията е извличането на положителни емоции от негативните отпечатъци във времето. Светлинните отвори, са съобразени и разположени спрямо растер, кореспондираш, както със съществуващото активно застрояване, така и с размерите на строителните похвати в античността (римската инсула – 6х6). Отворите са комбинирани с различни елементи, с различна функция. Обединяващия и общ за всички елемент е светлинния отвор с размери 1 х 1 м. той бива съчетан със” места за сядане с експозиционен отвор, на местата с разкритата на долно ниво археология; механизирани „кутия:, повдигащи се хидравлично от нивото на площада до различна височина стигаща до 2 м.; светлинни отвори на нивото на площада. Целта при създаването и редуването на различните елементи в площада е създаване на динамика и разнообразие в ежедневието.

Създаването на „дразнител”, който да прави, както всяка изложба уникална, така и пътя за работа и разходка различен. Колоритът, който светлинните отвори ще създават ще бъде, както вечер на площадно ниво, така и денем на подземно. В мащабът на околното застрояване се добавя пристройка и надстройка на сградите южно от „Булбанк”, както и се премахват несъразмерните елементи пред фасадата на „Шератон хотел – Балкан”.

Църквата „Св. Неделя” се превръща в естествен център, осмислен и разбираем в рамките на ясната форма на новия площад.