Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Отворената покана за разработване на концепция за развитие на северното и източно крило на Централна баня

Отворената покана за разработване на концепция за развитие на северното и източно крило на Централна баня търси аргументирани решения за най-правилното и оптимално използването на северното и източно крило на Централната минерална баня. В конкурса имат право да кандидатстват български или чуждестранни физически или юридически лица и обединения. Всеки кандидат трябва да предложи екип, който да се състои минимум от следните експерти: архитект; икономист или финансист; инженер – експерт хидрогеология или инженер водоснабдяване и канализация; социолог или културолог, или антрополог. Всеки от експертите трябва да има опит от минимум 3 години по специалността си.

Етапи


Етап 1

В първи етап екипите кандидатстват с документи, в които представят избрания екип за разработване на концепция, резюме на концепцията, структура и резюме на бизнес план и модел и предложение за метод на работа. Кандидатурите се разглеждат експертна комисия в 15-членен състав от Столична община, Направление “Архитектура и градоустройство”, различните политически групи в Столичен общински съвет и представители на бизнеса и независими експерти, която избира три екипа за участие във втория етап на конкурса. В рамките на първия етап до 22.05.2020 можете да задавате и въпросите си по процедурата на open-call@sofproect.com.

Етап 2

Във втория етап избраните екипи разработват задълбочено концепциите си по всички изискуеми части и представят публично своето предложение. Всички участници в Етап 2 получават възнаграждение, а Столична община придобива разработените концепции и има право да избере една концепция за реализация, да комбинира елементи от отделните концепции, да покани един или няколко експерта от екипите за последващи действия по реализация на концепциите и да се договори с авторите на концепциите за друго.

Възнаграждения


Конкурсът има общ награден фонд от 30 000 лева, разпределен по равно между трите финалиста в първия етап. Трите екипа ще бъдат поканени да сключат договор със Столична община за разработване на концепциите си във втора фаза и всеки от тях ще получи възнаграждение в размер на 10 000 лв. Изплащането е в размер на 30% при подписването на договора и 70% и при предаване на концепцията.

Срокове


26 март

Онлайн представяне на заданието с въпроси от публиката

26 март — 12 април

Събиране на коментари и мнения по заданието

15 май

Обявяване на отворената покана

15 май — 26 юни

Етап I

15 май — 22 май

Време за отправяне на въпроси по процедурата

06 юли — 12 юли

Комисия оценява предложенията и избира три екипа

15 юли

Обявяване на избраните екипи

16 — 24 юли

Сключване на договори с избраните екипи

3 месеца

Време за работа на избраните екипи в Етап II

26 — 30  октомври

Публикуване и представяне на резултатите от работата на екипите

*графикът може да търпи промени в зависимост от развитието на процеса

Задание


Повече информация, можете да намерите на следния ЛИНК