Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Животворна светлина 2020

Общо представяне

Животворна светлина е явлението, което всяка година осветява изключителните постиженията в нашата, балканска архитектурната действителност, като се фокусира върху имплементирането на естествената светлина и свежия въздух в сградите, чрез използване на покривни прозорци в сградната обвивка.

 

Категории и парични награди

За изданието през 2020 година наградите се разрастват, като категориите се увеличават с три повече и стават общо шест:

 1. Еднофамилна къща, ново строителство
 2. Многофамилна къща или жилищна сграда, ново строителство
 3. Обществена сграда, ново строителство
 4. Еднофамилна къща, реконструкция
 5. Многофамилна къща или жилищна сграда, реконструкция
 6. Обществена сграда, реконструкция

Паричната награда за всяка една от категориите се увеличава и е в размер на 700 евро.

Голямата награда, която е за проекта събрал най-много точки, независимо от категорията, също се увеличава, като за 2020г. e 2500 евро.

 

Срокове

Старт: 31 август 2020г.

Краен срок за качване на проекти: 31 януари 2021г.

Журиране: 1-28 февруари 2021г.

Обявяване на победителите и церемония по награждаване: 25 март 2021г.

Домакин на събитието: Румъния*

Часът и локацията на събитието ще бъдат оповестени през март 2021г.

 

Журиране и критерии за оценка

Всяка от страните участващи в наградите излъчва по един член на журито, архитект от съответната държава, с богат професионален опит и признание от архитектурната колегия. Допълнително, с един глас в журирането участва архитектът или екипът от архитекти, получили Голямата награда в последното издание на наградите.

Всеки един от участващите проекти се оценява по пет фактора с точки от едно до десет. Сумата от всички точки по всички фактори оформя крайната оценка на проекта. Проектът с най-много точки получава Голямата награда, останалите шест печеливши проекта са получилите най-много точки в съответната категория.

Петте критерия са:

 1. Ефективно разпределение на дневната светлина в сградата и помещенията
 2. Гледка към околността и свързване на заобикалящата среда със сградата
 3. Ефективно използване на пространството под покривните елементи в обема и интериора на сградата
 4. Дизайн и естетическо въздействие
 5. Визуализация и презентация

Изисквания към проектите

Наградите Животворна светлина са само за реални проекти. Не се разглеждат концептуални разработки. Участия от архитектурни проекти се допускат само, ако проектът е спечелил конкурса и следва да бъде изпълнен. В проекта трябва да са заложени покривни прозорци или светлинни тунели за плосък или скатен покрив.

За участие изискуемият минимум е: разпределение, фасада, разрез и кратко описание на проектната идея. Детайли, 3D визуализации, реални снимки и всяка допълнителна информация са добре дошли. Визуализираните проекти обикновено имат предимство в процеса на журиране. Проектите могат да бъдат от 2019 и 2020 година, като фазата на развитие и реализация е без значение. Сградата може да бъде проектирана, построена или завършена през тези две години.

Кандидатстване

Участието в наградите е изцяло онлайн. Процесът е опростен в сравнение с минали издания. Кандидатите, след регистрация, съставят на страницата кратък текст-описание на проекта, а всички останали материали – архитектурни чертежи и визуализации следва да се качат в jpeg формат, с качество за печат (300dpi).

В онлайн платформата на наградите, всеки участник съставя табло с избрани от него материали към проекта. Това табло ще бъде разпечатано и изложено за церемонията по награждаването през март следващата година. Допълнително, таблото ще бъде използвано в книжката с всички проекти участвали за годината, която се издава за церемонията по награждаването.

Допълнителни въпроси и информация

За допълнителни въпроси, информация по всички теми свързани с наградите, видеа с членове на журито от миналогодишното издание, както и актуални съобщения относно церемонията по награждаването, моля посетете страницата на конкурса:

 

Английска версия:

https://bll.velux.com/en/

Българска версия:

https://jivotvorna-svetlina.velux.bg/bg/

С пожелания за успех и творческо вдъхновение на всички участници!

 

Екипът на VELUX България