Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

„Ландшафтен архитект на годината 2020 – категория студент

Условия за кандидатстване:

I. Критерии към участниците:
1. Право на участие в конкурса имат всички лица, които са с българско гражданство и имат студентски права за 2020 г.
2. Всеки участник има право да кандидатства с до 5 проекта и/или извънкласни дейности, конкурси, арт инсталации, макети и др. от следването си.
3. Ако проектът е съвместен с други студенти от същата или друга специалност, кандидатстващият трябва да посочи всички съавтори.

II. Критерии към проектите
1. За участие се допускат проектни материали, изготвени в рамките на обучението на студента по ландшафтна архитектура.
2. Проектните материали трябва да са авторски или съавторски на кандидатстващия студент.
3. Няма ограничение към тематиката на проектите и инсталациите, с които студентът участва.

III. Представяне на проектите
1. Конкурсът е явен – в заявлението за участие се вписват имената на участника/ците, учебното заведение и факултетния номер.
2. Проектните материали да бъдат представени под формата на албум с до 15 стр. в размер А3, ориентация landscape, както и в цифров формат PDF с резолюция на образите мин. 200 dpi.
3. По отношение на изображенията на графичните материали, могат да бъдат изпратени минимум 5 изображения. Проектите трябва да включват ситуация.
4. Към всеки проект да се представи текст с кратко описание на концепцията, проектното решение, както и обосновка на основните му достойнства с не повече от 1000 думи:
• местоположението, година на проектиране,
• обхват и размер, проучването на обекта, етапи на проектиране, задание за проектиране,
• материали и методи за монтаж (ако има нужда), възникнали важни проблеми и решението им и др.

V. Срокове
08.03.2021 Начало на конкурса
12.04.2021 Краен срок за предаване на проекти
20.04.2021 Обявяване на резултатите
22.04.2021 Награждаване

VI. Контакти
Координатор л.арх. Симеон Георгиев 0898 483 325
Имейл: sla.konkurs@gmail.com

http://ula-bg.com/