Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Книга „Ръководство за реконструкция на спрола“

Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с издателски център на ВСУ „Черноризец Храбър“- Варна съдейства за превода и издаването на книгата на арх.Галина Тачиева – „РЪКОВОДСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПРОЛА“.  Тя е нещо много повече от наръчник или учебник за урбанистите, архитектите, както и всички, които се вълнуват от устойчивото развитие на градската среда и как тази среда да стане екологична, с човешки мащаб, комфортна, зелена, здравословна и достъпна за всички социални групи и членове на обществото.

Арх. Галина Тачиева има принос към съвременното развитие на американската архитектура и градоустройство. Тя е водещ партньор и директор на градоустройствения отдел на една от най-успешните проектантски фирми, които свързваме с възхода и разпространението на Новия урбанизъм – DPZ CoDesign, и изтъкнат член на Конгреса на Новия урбанизъм (CNU). Арх. Тачиева е дългогодишен ръководител на националната „Инициатива за преструктуриране на спрола“ и успешно съчетава авангардните теоретични концепции със своята архитектурна и урбанистична практика. Вече повече от две десетилетия Галина Тачиева проектира в духа на тази нова архитектурна идеология урбанистични структури и сгради в различни краища на САЩ, Латинска Америка, Европа и Русия и през 2010 г. публикува „Ръководството за реконструкция на спрола“ (Sprawl Repair Manual) – една от най-известните книги на визионерите от DPZ CoDesign. (Извадка от „Кратък преглед на ръководството“ от проф. д.н. арх. Александър Д. Слаев).

„РЪКОВОДСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПРОЛА“ на арх. Галина Тачиева е налично само в електронен вариант. Можете да го разгледате и изтеглите от този ЛИНК.