TRINITY

арх. Преслава Николова | 0876880600 | p.nikolowa@gmail.com
Водещ ръководител: проф. д-р арх. Орлин Давчев
УАСГ | Архитектура | 2022


TRINITY – Числото три е водещо при изграждането на проекта. Три е числото, което обединява минало-настояще-бъдеще, начало-среда-край, изкуство-наука-религия. Триъгълникът е най-стабилната форма, следователно числото три е символ на стабилност и възможност за адаптиране.
Защо?
Всички се надяваме, че бъдещето ще бъде по-светло, по-добро, утопично, че няма да има несправедливост и войни, че ще живеем и строим в хармония с природата, но от действията ни досега можем да кажем, че вървим към обратното. В проекта са представени схеми, които ни показват няколко фактора в миналото, настоящето и бъдещето. От тях стигаме до няколко извода – замърсяването на околната среда се увеличава, температурите се повишават, ядрените оръжия стават все по-разрушителни, а военната обстановка все по-заплашителна. И именно поради тази апокалиптична картина, обрисувана от тези схеми, трябва да помислим за това какъв би могъл да бъде животът, и в частност архитектурата, на едно антиутопично бъдеще.
Как?
Когато се говори за „подземие“, се предполага, че в хората се пораждат мрачни мисли, като например за ад и смърт, но този проект има за цел да преобърне представата за подземна сграда и да превърне негативните чувства в усещане за мир, комфорт, защита и връзка със земята.
Необходимо е да се измисли сграда, която :
– има независим затворен микроклимат
– съчетава функциите на цял град
– действа като самостоятелна единица, съчетаваща всички системи, необходими за благоприятна среда за развитие.
Къде?
Бяха разгледани три варианта:
1. Сградата да се разположи в градска среда. – София, България
2. Да се разположи във водна зона. – Язовир Искър, България
3. Повторно използване на старо съоръжение, а именно мина за медна руда – Етрополе, България.
Характеристики
Пилоните са основният структурен и композиционен елемент на сградата – ВХОД А, Б, В. Основната функция, която имат трите кули, е да действат като а Делта кран. На всеки от пилоните са прикрепени телескопични пипала с платформа, които пренасят и окачват 3D принтираните модули до определеното им място върху основната бетонна конструкция.
Цялата структура е покрита с фасетиран остъклен купол с пространствена конструкция. По този начин се създава контролиран микроклимат в цялата подземна зона. Тази структура се разлива по периферията към околовръстния път, като образува форми, наподобяващи „лисичи опашки“, изработени от ePTFE мембрани. Те се държат от пространствената метална конструкция на главните пешеходни входове – по две пасарелки към всеки пилон, които разделят надземните части на три зони – Спортна зона, Зона за отдих и Земеделска зона. Достъпът на превозни средства се осъществява чрез три спираловидни улици, които завършват в пилоните, където започва автоматизирана система за паркиране.
Основните модулни елементи са жилищни. За по-голямо удобство на обитателите и за постигане на желания ефект – сградата да функционира като отделна единица-град, са изградени по-големи модули с обществена функция.
Инсталации
Трите пилона изпълняват и ролята на носеща конструкция за един модул от системата за преобразуване на енергия
1. Слънчеви панели, разположени под ъгъл върху моделирания терен, за да отразяват слънчевата светлина в определена точка – „вторично слънце“
2. „Вторичното слънце“ е разположено на висока точка над земята и се поддържа от трите пилона. Неговата функция е да преобразува слънчевата радиация в електричество.
3. Третият елемент е светодиодно осветително тяло с форма на „скъпоценен камък“, което разпръсква светлината в най-ниската точка на сградата
Проектирани са технически помещения за пречистване, събиране и изпомпване на дъждовни и подпочвени води, както и помещения за съхранение на електроенергия в специални батерии и етажи за ОВК инсталации.