Започна съвместен проект между КАБ РК София Област, УАСГ и Община Брацигово

На 25 март / петък / в гр. Брацигово беше направено официално посещение на над 40 студенти и преподаватели от три катедри на УАСГ – катедра „Обществени сгради“, катедра „История и теория“ и катедра „Технология на архитектурата“. Инициативата е продължение на идеите на архитектурния форум „Брацигово – Каменният поток на времето“ организиран от Регионална колегия София Област на КАБ през месец септември 2021г. и разработване на задание за курсови проекти на петокурсници в УАСГ, които да работят по ревитализация на музея на архитектурно строителната школа в град Брацигово и обновяването и развитието на етнографския комплекс.

Студентите и преподавателите бяха посрещнати от кмета на града госпожа Надежда Казакова, директора на Градския исторически музей Петър Донов и от арх.Младен Китов, които обстойно разказаха за историята на града и богатото недвижимо културно наследство на Брацигово.

Преподавателите от УАСГ, които разработиха съвместно с КАБ РК София Област задание и се заеха с предизвикателството да работят със своите студенти по тази интересна задача са доц. д-р арх.Панайот Савов – зам. декан  по учебната дейност на Архитектурния факултет , гл.ас.д-р арх.Нора Йорданова, ас.арх.Росица Браткова, ас.арх.Антонина Илиева, ас.арх.Игнат Тодоров, арх.Габриела Семова-Колева – Председател на ИКОМОС България. Инициативата бе подкрепена от Ректора на УАСГ проф.д-р инж.Иван Марков, доц. д-р арх.Гичка Кутова, проф. д-р арх.Орлин Давчев и проф. д-р арх.Йорданка Кандулкова.

В посещението официално от КАБ РК София Област присъстваха арх.Константин Пеев – зам.председател на КАБ, арх.Георги Цапков и арх.Десислава Димитрова.

Първите проекти разработени в рамките на летния семестър тази година ще бъдат представени в съвместна изложба с експозицията „Брациговска архитектурно строителна школа“, която ще бъде експонирана в УАСГ през месец септември по повод съвместното отбелязване на юбилеите 80 години УАСГ и 85 години КАБ.

Съвсем скоро предстои да излезе от печат и ново четвърто издание на книгата „Брациговските майстори строители“ като продължение на подписания меморандум за струдничество между Камара на строителите в България, Камара на архитектите в България РК София Област и Община Брацигово, а средствата събрани от книгата ще се използват изцяло като дарение към музея за неговото реставриране и обновяване.