Вилно селище „Студен кладенец“

арх. Илиян Севдалинов Ангелов
Дипломен ръководител: доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
Специалност: Архитектура, профил Жилищни сгради
Университет: УАСГ
Година на завършване: 2022

Координати
Телефон: 00359885961752
Email: iliyan.s.angelov@gmail.com
Социални мрежи:

https://www.linkedin.com/in/iliyanangelov/

https://www.instagram.com/iliyan.s.angelov/

https://www.facebook.com/Iliyan.S.Angelov/


Родопите са любов към природата, към корените ни и към света. Родопите са мистика и вдъхновение със своите сила и величие. Родопите са свят! Спокойствието и красотата на природата, силата на духа на родопчани и безкрайната им любов към фолклора, музиката и традициите завладяват със своята магия.

“Няма човек, който да обгърне Родопа с един поглед. Няма връх, на който да се изкачиш, та да я познаеш с един поглед. Трябва да я извървиш и да я изстрадаш, та после да я събереш в сърцето си и да я погледнеш – ала трябва да имаш сърце на орел. Не можеш да видиш Родопа с очите си, трябва да я видиш със сърцето си. Със затворени очи … в себе си.”

„Време разделно“ Антон Дончев

„Ако ме попитат коя планина ми най-много харесва, за себе си аз ще кажа: Родопа. Разбира се, Рила е красива, ала това е дива и мъжествена красота. Рила е планина за катерачи-завоеватели, Родопа – за поети и съзерцатели. Рила е частица от света, а Родопа – свят! Рила е величествен остров, Родопа – велико море! А какво да кажем за Пирин?… Пирин е само жена, Родопа – и майка, и жена!…”

Николай Хайтов

 

Местоположение

 

Имотът се намира на територията на общ. Момчилград, обл. Кърджали в близост до селата Гургулица, Девинци и Нановица. До него се стига по третокласен републикански път III-5901. На изток граничи с път III-5901, на запад достига бреговете на един от ръкавите на яз. „Студен кладенец“, на север и на юг граничи с други имоти. Имотът е с неправилна форма, благоприятно изложение и ясно изразена денивелация на запад към язовира с наклон около 13%.

Средата се характеризира с отлично запазена природа, изразена от типичните за региона флора и фауна, както и редица застрашени растителни и животински видове. В близост се намират Дивечовъден участък „Студен кладенец“ и природен резерват „Вълчи дол“ – единственият строг резерват на територията на Източните Родопи. Регионът е наситен с исторически, природни и архитектурни забележителности.

 

Концепция

Основна концепция на проекта е „Равновесие между индивидуално и колективно. На него родопският живот дължи своята уникалност и неподправено спокойствие, които дават усещане за свобода и автентичност.

Изведена е след анализ и обстойно проучване на следните аспекти:

-природни и исторически дадености

-литературни източници и трудове

-характеристики, потенциали и възможности на терена

-местен начин на живот

 

На ниво градоустройство концепцията „Равновесие между индивидуално и колективно“ се проявява чрез ясно разделяне на жилищен и обществен сектор.

На архитектурно обемно-пространствено ниво се въвеждат два вида обеми – условно наречени „плътни“ и „прозрачни“.

На ниво вътрешна среда се прилагат в модифициран вариант характерни за традиционната родопска архитектура елементи на интериорната среда.

 

 

Идея

Имотът е с тупиково разположение, инфраструктурата е недобра и районът, в който се намира, обезлюдява. Случайното преминаване на голям брой възможни посетители е силно ограничено. Малкото на брой посетители/минувачи са местните или членовете и гостите на ловното стопанство.

Идеята е да се увеличат и разширят в максимална степен целевите групи потенциални потребители. За целта се следва стратегия за богатство на функционалното разнообразие, което способства максималното оползотворяване на потенциалите на имота, придава допълнителна добавена стойност и води до повишено качество на средата.

От икономическа гледна точка привнасянето на допълнителни функции помага на тупиковите /или отдалечените/ вилни селища да привличат по-голям брой посетители и да намалят сезонната зависимост. Функционалното разнообразие несъмнено би привлякло и повече местни потребители, които биха компенсирали по-слаб сезон. С това се постига рентабилност и се оправдава намерението на идеята.

 

Градоустройствено решение

Градоустройственото решение следва логиката, въведена от основната концепция. Въз основа на това градоустройствената композиция се състои в ясно разделяне на имота на две функционални зони – обществена на север и жилищна на юг.

В обществената зона са ситуирани следните сгради /изброени спрямо реда на движение на посетителя/: павилион рецепция, магазин и медицински кабинет, ресторант, СПА & Уелнес център, пулбар, плаваща платформа „Каменните гъби“. Те са организирани около главна пешеходна ос с начало главния вход на имота и край в плаваща платформа в язовира. В допълнение са въведени т.нар. от автора „ландшафтни тематични пространства“ – препратки към реални природни забележителности, като последните са обект на интерпретация.

В жилищната зона са ситуирани два типа форми на обитаване: вили, разработени в три типа, и къмпинг/глемпинг единици, разработени с необходимите за функционирането им анекси. Композирани са в паралелни редици, като вилите от една редица са разместени спрямо вилите от друга.

Денивелацията на терена и откриващите се към язовира гледки са взети под внимание при разположението на всяка една сграда от жилищния и обществения сектор.

Достъпът до имота се осъществява от път III-5901, източна граница. Обособени са: вход за посетители (още главен вход) и стопански вход на север-североизток както и вход за аварийно използване на юг-югоизток. Достъп до имота в бъдеще може да се осъществи и по вода.

Достъпът на автомобили във вътрешността на имота е ограничен. За целта в непосредствена близост до главния вход, в рамките на имота, е разположен паркинг с общо 40 бр. паркоместа, 4 от които за ХНП (хора в неравностойно положение). Вътрешният транспорт и придвижване се осъществяват чрез: електромобили, велосипеди или пеш.

Алейната мрежа е аморфна, живописна и в максимална степен следва формите на терена, вписвайки се в контекста на средата. Изключение прави главната пешеходна ос на обществения сектор. Тя е ортогонално проведена поради композиционна подбуда, за да създаде категоричен и незабавен ефект на насоченост към яз. „Студен кладенец“. Алейната мрежа осигурява безпрепятствен достъп на пожарна кола и линейка до всяка една сграда от жилищния и обществения сектор.

 

Обемно-пространствено решение

Обемно-пространственото решение следва логиката, въведена от основната концепция на ниво архитектура. Въведени са два вида обеми, условно наречени „плътни“ и „прозрачни“. Наличието им позволява логично разпределение на функцията, отразено и от обемно-пространствена гледна точка.

В този ред на мисли в „плътните“ обеми са разположени елементите от програмата с по-индивидуално или обслужващо предназначение, а именно: зона нощ за жилищния сектор и обслужващи помещения за обществения сектор. В „прозрачните“ обеми са разположени елементите от програмата с по-колективно предназначение, а именно: зона ден за жилищния сектор и основните (в зависимост от функцията на сградата) помещения за посетители за обществения сектор.

Наличието на два вида обеми предоставя добри възможности за уникално решение на петата фасада на вилното селище. „Плътните“ обеми са решени с плосък озеленен покрив, а „прозрачните“ – с каменен скатен покрив. Комбинацията от скатни и плоски покриви създава специфичен образ, който ангажира посетителя, още докато последният захожда към главния вход от по-високата източна част. Това създава предварително позитивно възприятие на средата, защото погледът е олекотен и максимално освободен от присъствието на обемите – постигнат е ефект на потъване в зеленина, в която акцент са скатните покриви, носещи усещане за автентичната родопска архитектура.

Интериорното решение следва логиката, въведена от основната концепция на ниво вътрешна среда. В модифициран вариант са приложени характерни за традиционната родопска архитектура елементи на интериорната среда – миндер и кьошк, съответно като „потънала“ дневна зона за сядане и „повдигната“ зона за спане.

Функционално решение

Жилищен сектор

Жилищният сектор разполага с общо 36 бр. жилищни единици, представени в два типа форми на обитаване:

 • Вили: Разработени са общо 28 бр. вили в три типа, съответно с една, две и три спални.

 

 • Вила Тип 1 – общо 10 бр., разполага с една спалня с баня и тоалетна към нея, дневна с кухня и камина тип „вън-вътре“.
 • Вила Тип 2 – общо 9 бр., разполага с две спални, две бани и тоалетни към тях, дневна с кухня и камина тип „вън-вътре“.
 • Вила Тип 3 – общо 9 бр., разполага с три спални, две бани и тоалетни към тях, дневна с кухня и камина тип „вън-вътре“.

И трите типа вили разполагат с индивидуално дворно пространство, обособено посредством стени тип габиони. Всяка спалня разполага и с външна площадка на двора, а дневните – с тераса към язовира и заден двор.

 

 • Къмпинг/глемпинг зона – разполага с общо 8 бр. жилищни единици, снабдени с необходимото за функционирането им инфраструктурно захранване. В центъра на зоната е разположена сграда, обслужваща санитарно-хигиенните нужди на посетителите. Състои се от външни кухни, перални и сушилни, мъжки и женски тоалетни и бани.

 

Обществен сектор

Общественият сектор се състои от: сградите за обслужване, организирани около главна пешеходна композиционна ос, ландшафтни тематични пространства, едно спортно игрище, две детски площадки, открит фитнес.

 • Павилион Рецепция – състои се от две нива. На горно ниво са разположени рецепция и санитарни помещения за посетители, входно фоайе с археологическа изложба и лоби бар. На долно ниво са разположени административните помещения, санитарно-хигиенните звена за персонала, камериерски офис с помещения за чисто и мръсно бельо и перално помещение с перални и сушилни, дневна зона с кухненски бокс и място за хранене за персонала, склад лоб бар, технически помещения, паркинг за велосипеди и електромобили.
 • Магазин и медицински кабинет – Магазинът се състои от търговска зала, склад и санитарно помещение за персонала. Медицинският кабинет се състои от манипулационна зала, санитарно помещение, склад и съблекалня.
 • Ресторант – 180 бр. места, състои се от две нива. На горно ниво са разположени: бар зона, четири зали за консумация, четири банкетни къта, санитарни помещения, келнерски офис, склад. Нивото разполага с тераса, откриваща гледки към язовира. На долно ниво са разположени обслужващите помещения: кухня с необходимите складови площи за съхранение на хранителни продукти, складове за инвентар, санитарно-хигиенни звена за персонала, офиси за управител на ресторанта, офис шеф, стопански помещения, складове стопански инвентар, работилница, паркомясто за електромобил.
 • СПА & Уелнес център – следва павилионна схема. Състои се от:
 • Рецепция със зона за изчакване, склад санитарно помещение и гардероб за персонала.
 • Зона за красота – зала и кабинет с душ за естетически процедури за лице, коса и тяло, санитарно помещение, склад и гардероб.
 • Съблекални за мъже и жени с преддверие с мивки и тоалетни, гардеробно помещение с връзка към душове
 • Покрит басейн с шезлонги и джакузи.
 • СПА зона: Суха зона с павилиони за единичен и двоен/VIP масаж. Помещенията за масажи разполагат с мивка и шкаф за съхранение на продукти, душ и тоалетна, кресла за релакс. Павилионът за двоен масаж разполага и със сауна и двоен душ. Мокра/термална зона с фоайе с кнайп пътека и рибки гара руфа, солна стая, виши душ, хидромасажен топъл басейн, шоков/студен басейн, парна баня, сауна, контрастни душове, релакс зона, санитарно помещение.
 • Зона спорт – павилион фитнес център с кардио зона и зона силови тренировки, йога павилион със зала за групови занимания, стая за медитация и склад.
 • Самостоятелна сграда-склад инвентар за спорт на открито

 

Пулбар – 67 бр. места, състои се от зала за консумация с обособени: банкетна и бар зона и входно фоайе, външна тераса с места за сядане, зона за слънчеви бани, басейн с три различни нива на дълбочината, водно огледало с беседка в него, санитарни помещения за посетители, кухня с необходимите складови площи за съхранение на хранителни продукти, санитарно-хигиенно звено за персонала, келнерски офис, склад.

 

Плаваща платформа „Каменните гъби“ – служи като пространство с гъвкави функции. Възможностите са да се ползва като кафе клуб, платформа за риболов, резервации за частни вечери и т.н. Тук е разположен и кей за лодки под наем за разходка в язовира.

 

Ландшафтни тематични пространства – разработени са общо три броя, като едното е плаваща платформа „Каменните гъби“. Останалите две са както следва:

 • Ландшафтно тематично пространство „Водопад на сътворението“ – препратка към природна забележителност „Водопад на сътворението“, представлява фонтан, разположен на входа на вилното селище. Към него е разположена и информационна табела с информация относно природната забележителност.
 • Ландшафтно тематично пространство „Вкаменената гора“ – препратка към природна забележителност „Вкаменената гора“ /намираща се по пътя насам/, представлява каменна композиция и изцяло прилага т.нар. „hardscape” изразни средства на ландшафтната и парковата архитектура. Към него е разположена и информационна табела с информация относно природната забележителност.

 

Конструкция и използвани материали

 

Конструкцията е смесена, предвидени са дърво и стоманобетон.

„Плътните“ обеми на сградите представляват модулна конструкция от сглобяеми дървени панели със сърцевина от топлоизолация, произведени предварително в заводски условия. На местостроежа се извършват само довършителните сухи процеси: монтиране на вентилируемата фасадна система, интериорна облицовка на стени и таван.

„Прозрачните“ обеми са със скелетна дървена конструкция с панорамно остъкляване.

За фундаментните работи и за полуподземните етажи се използва стоманобетон.

За постигане на естетичен образ на проекта са приложени естествени местни материали – камък и дърво. Традиционната бяла мазилка е заменена от фиброциментови бели плоскости, с цел бързо изпълнение и постигане по-добри показатели на сградната обвивка.

За фундаментните работи и за полуподземните етажи се използва стоманобетон.

 

Енергоефективност и устойчивост

 

Визията на този проект се стреми към удовлетворяване целите за устойчиво развитие. Следвани са следните стратегии с цел повишено качество на изпълнението, съкратени срокове за изпълнение, високо качество на средата на обитаване:

1) Off-site manufacturing: производството на строителни елементи като колони, греди, панели и др. в контролирана среда в заводски условия повишава качеството на сградата, намалява отпадъците и праха, отделяни в околната среда, намалява времето и разходите за строителство, опазва прилежащите територии.

2) Възобновяеми енергийни източници: геотермална система за отопление и охлаждане, система за събиране на дъждовна вода.

3) Дизайн стратегии /стратегии при проектирането/: Естествена вентилация, Автоматизирани интелигентни системи за контрол на качеството на вътрешния микроклимат, Максимизирани зелени площи за контрол на качеството на външния микроклимат, Модулна конструкция; Повече сухи строителни процеси; По-малко мокри строителни процеси; Ориентация на сградите – ослънчаване и засенчване.

4) Стратегии за материали: Внедряване на естествени материали – камък, дърво, минерална вата; Високоефективно остъкляване; Естествена изолация (система за зелен покрив).

5) Автентично биоразнообразие: работа с видове на местната флора.

 

Заключение

Проект „Вилно селище Студен кладенец“ предлага модел/визия за намеса в условията на местния контекст, постигайки:

1) популяризиране на местната култура, традиции и фолклор

2) ангажираност и свързаност на повече хора от различни поколения

3) положителното въздействие върху възприятието и поведението създава устойчива общност с индивидуално и колективно самосъзнание

4) съвременната еволюция на наследството насърчава непрекъснатостта между минало-настояще-бъдеще и създава места с характер и силно присъствие

 

Технико-икономически показатели

 

Градоустройствени параметри
Площ УПИ = 41 802,88 м²
По проект По ПУП
П застр. = 11,83 % < 60%
ЗП = 4 944,52 м² < 25 081,73 м²
Кинт = 0,16 < 0,5
РЗП = 7 057,17 м² < 20 901,44 м²
Позел = 66,65 % > 40%
Позел = 27 862,47 м² > 16 721,15 м²
Кота корниз max 10 м
Жилищни единици:
Вила Тип 1 (една спалня): 10 бр. х 48,30 м²
Вила Тип 2 (две спални): 9 бр. х 72,35 м²
Вила Тип 3 (три спални): 9 бр. х 92,03 м²
Санитарни
помещения
глемпинг   65,05   65,05
Паркоместа: 42 бр.
Обществен сектор:
    ЗП /м²/   РЗП /м²/
Рецепция ниво 1 491,19
  ниво 2 491,19   982,38
Магазин и
медицински 106,06 106,06
кабинет        
Ресторант ниво 1 858,82
  ниво 2 858,82   1717,64
СПА   1091,36   1091,36
Пулбар   301,56   1064,20
Склад спорт   68,06   68,06