Мемориална Библиотека в Чикаго, посветена на писмените творби на Мис ван дер Рое

арх. Михаела Богданова
Дипломен ръководител: ас. арх. Милчо Томов
Университет: УАСГ
Година на завършване: 2022
______________________________________________________________________________
Разработката се намира в Чикаго, САЩ – на територията на кампуса на IIT. Представлява Мемориална Библиотека, посветена на писмените творби на Мис ван дер Рое, който през 30те години на 20 век бяга от Германия и заживява именно на кампуса, където е директор на тогавашния Оръжеен Институт на Илинойс. Възлагат му да проектира всички сгради в базата – проектира 20 такива.
Проектът е част от конкурсната програма на фондация arkitekturo, която ми предостави избора от 3 възможни ситуации. Всички три са групирани около легендарния Crown Hall на Мис (построен през 1956 и НКЦ от национално значение за САЩ). Изборът ми (ситуация н.2) се основава на база на проведени предпроектни проучвания, които я отличават като най-достъпна и комуникативна, единствената тангирана и от трите сгради в близост (две, от които дело на ван дер Рое). Най-важният и определящ за моя избор фактор бе това, че 21-вата сграда на кампуса, проектирана от Мис, е трябвало да намери мястото си именно там.
След допълнителни анализи и възможни концептуални подходи, стигнах до заключението, че естественото решение беше библиотеката да намери мястото си под земята. По този начин не би се „мерила“ с Мис, не би нарушавала визуалните коридори на мястото, би опазила съществуваща растителност и би продължила една от главните концепции на Мис – пространство за хората.
В основен приоритет за проекта се превърна това да се запази непокътната земната стъпка, която е следвала да заеме проектната сграда на Мис. Тъй като Рое е проектирал кампуса, подчинен на градската мрежа на Чикаго, той е организирал територията и сградите на IIT да се вписват в мрежа от 7,30/7,30 м. Библиотеката също се подчинява на тази мрежа, организира всичките си функции около „земната стъпка на Мис“ под земята, продължава площадното пространство на ниво терен, а част от дърветата запазва чрез преместването им, посредством технология, опазваща кореновата им система.
Проектът доразвива предоставената от arkitekturo функционална програма, като видове помещения и площи. Достъпът към сградата се осъществява от запад, чрез парадно стълбище с амфитеатрално сядане или чрез асансьори. Разполага със свободно предвходно пространство за провеждането на арт-инсталации, събития, пърформанси и други. Ядрото на библиотеката е свободно пространство, в което всеки има възможност да чете, проучва, да се разхожда, да си почива или гледа събития. Посетителят разполага със свободата да прави, каквото пожелае.
На север също има достъп (чрез стълбище и асансьор), има група станции за по-спокойното разглеждане на дадени екземпляри, административен сектор, технически и складови помещения.
Конструкцията на сградата е решена в комбинация от стоманобетон и Н стоманени колони и греди. Подпорните стени, подовата плоча и фундаментите са от СТБ, а основната метална конструкция носи върху себе си стъкления покрив-площад на ниво терен. Земната маса, която представлява стъпката на сградата на Мис се предпазва от свличане чрез IBO анкерна система, а земята се експонира чрез метална конструкция и стъкло. По този начин става активен участник в интериора и напомня за наследството, оставено ни от Мис.
В разрез може да бъде видяно решението на сградата като достъп и обеми, а на колажните визуализации може да се добие представа за общата атмосфера на Мемориална библиотека ,,Мис ван дер Рое“.