„Филиал на международен университет“ в София

арх. Мартин С. Равалиев

Дипломен ръководител: арх. Ивайло Петков

Специалност: Архитектура

Университет: УАСГ

година на завършване: 2022


За да Ви въведа плавно в темата на дипломната работа, ще Ви разкажа накратко за древногръцкия философ Платон и неговата „Теория за формите“.

Много ясна представа за философските му идеи човек може да придобие от фреската „Атинската школа“ на италианския художник Рафаело. В нея Платон е изобразен с ръка сочеща към небето, а ръката на неговия събеседник Аристотел е обърната с отворена длан към Земята. В тези жестове са концентрирани и философските идеи – абстрактни у Платон и неговият свят от идеи, който се намира на небето, и по-практични и обосновани при Аристотел, чийто свят от идеи е свързан със земния опит.

За да илюстрира теорията си, Платон представя своята “АЛЕГОРИЯ ЗА ПЕЩЕРАТА”.

Група хора са затворени в пещера от своето раждане и са завързани така, че да гледат само с лице към стената. Зад затворниците гори буен огън, който хвърля сенки върху стената, към която са обърнати.

Отвън, между огъня и затворниците, преминават други хора, които държат различни неща. Сенки от тях преминават по стената и тези сенки са единственото, което затворниците познават в своя свят. Те нямат никаква представа за самите неща, защото не могат да ги видят в действителност.

Ако някой от затворниците успее да се отвърже и обърне, той ще види самите неща. Но тъй като е прекарал целия си живот до този момент в гледане на сенки, той най-вероятно силно ще се обърка и ще се обърне обратно към стената – единствената реалност, която познава.

Според теорията на Платон всичко, което нашите сетива възприемат в материалния свят, е като изображенията по стената на пещерата – само сенки на реалността. Според Платон на всяко земно нещо, което сме в състояние да възприемем с нашите сетива, съответства “Форма” – вечна и съвършена реалност на това нещо, в света на Идеите.

Следователно онова, което възприемаме чрез сетивата, се опира на опита ни от несъвършените “сенки” на нашата реалност, но ние няма как да имаме реално знание за тези неща. В най-добрия случай можем да имаме мнения, но истинското знание идва не с изучаване на материалния свят, а с изучаване на света на Идеите. Това може да се постигне само чрез разума, а не чрез измамните ни сетива.

 

 ЦЕЛ

Според Националния Статистически Институт през 2020г. Българските студенти в EU са 16000, което е 30% от броя на студентите в България.

Главна цел на дипломния ми проект е създаването на едно ново и модерно пространство, в което българските ученици ще могат да продължат висшето си образование в родината си, а не да бягат в чужбина.

СИТУИРАНЕ

След избора ми да проектирам филиал за университет, в който може,например, наскоро нашумелият в България университет „Харвард“ да намери своето седалище в страната ни, изникна и първият проблем. – Откриването на подходящо място за такава институция, но решението се оказа много просто, защото в близост до Студентски град и множеството образователни сгради наоколо, има огромно пространство, на което в момента се намират стари изоставени складове на „Български пощи“. Мястото се намира от южната страна на кръстовището образувано от пресичането на бул. „Г.М. Димитров“ и бул. „св. Климент Охридски“

 

ФОРМООБРАЗУВАНЕ

Университетите като част от големите значими обществени сгради в един град, заемащи голяма площ, образуват една БАРИЕРА прекъсваща човекопотока , визуалните връзки и развиването на природа.

След тези изводи, предприех една драстична стъпка във формирането на КОНЦЕПЦИЯ чрез повдигането на образователния обем, което решава проблемите установени по-рано.

Но сега този голям обем хвърля и голяма сянка под себе си, и за да се осигури достатъчна СВЕТЛИНА обемът се пробива.

След това обемът се разделя на 3 етажа, 2 учебни и един лаборо-технически. След ротация на втория и третия етаж по две различни направления, естествено се образуват ВЪТРЕШНИ ДВОРОВЕ, които са подходящи за отдих на студенти и преподаватели.

Така ПОКРИТОТО ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО, със силен социален характер, е предвидено за всички хора от града, а вътрешните дворове и покрив ще са лични само за хората в университета.

Този площад дава възможност за организиране на едно голямо събитие на открито или на множество малки.

ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

От южната страна на сградата е осигурена подземна улица, която служи за обслужване на образователния център. Главният вход към сградата е от покритото площадно пространство.

Разпределението на кота ±0.00 е освободено от всякакви сериозни обеми, площадно пространство с налични единствено конструктивни елементи и вертикални комуникации за достъп и евакуация. В средата се образува един хълм, който може да служи като театрално сядане при организиране на големи събития. В сутерена на кота -4.00 под хълма се намира и университетската многофункционална спортна зала. Към нея са осигурени нужните съблекални, а в близост се намират складови и технически помещения. В подземното ниво е осигурен и паркинг за посетителите и товарна зона за комплекса.

В центъра на първия учебен етаж (кота +10.50), което е и най-тъмното място на университета можете да видите Аула Максима за 1250 човека, а по периферията, по-малки аудиториуми и зали за различни лекции и упражнения. Останалото пространство е общо, в което студенти и преподаватели се движат свободно и спокойно с възможност за различни дейности – комуникация, четене, хранене.

На втория етаж(+16.00) схемата е обърната – по периферията се намират общите пространства, а в центъра му са разположени лаборатории и работилници, достъпни за всички студенти. Обръщането на схемата се поражда от факта, че най-некомуникативния етаж с околния свят е именно втория, защото е отдалечен от оживеното площадното пространство и откъснат от небето и простора, но може да комуникира с периферията, благодарение на прозрачна стъклена фасада.

Третият етаж е аналогичен на първия, с малката разлика че там се образува едно по-голямо пространство пред главния вход на Аула Максима, в което са осигурени и пунктови места за сервиране на храна и напитки. Лекционните зали са оборудвани със система за прибиращи се стени и по този начин учебните помещения могат да станат част от общото пространство.

ФАСАДНО ОФОРМЛЕНИЕ

Така и фасадата следва функцията на разпределенията, първият и третият етаж са еднакви с първи външен слой окачена вентилируема фасада от П-образни набраздени индустриални стъкла, които осигуряват дифузна светлина в учебните зали, и втори слой алуминиева фасада, който осигурява благоприятната термо среда в помещенията. П-образното сечението на стъклото в план осигурява възможността то да бъда с непрекъсната максимална дължина от 7м. Фасадата на вторият етаж с обърната функция е решена отново с два слоя, като вторият е същият термоизолиращ, но първият този път е кристално ламинирано, извито стъкло, което пропуска светлината и осигурява интересни отражения от екстериора като контакт с външния свят. ВЕРТИКАЛНО СТРУКТУРИРАНЕВ разрез можете да се видят вертикалните връзки между отделните нива и част от вътрешните дворове. Покривът също е използваем и е разделен на няколко зони, в средата се намира спортно игрище, а по периферията са по-малки градинки, места за отдих и почивка.

КОНСТРУКЦИЯ

По периметъра на сградата е създадена една рамка от триетажна ферма, осигуряваща хоризонталните премествания при земетръс. В късото  направление е осигурена главната подова конструкция от малки ферми, а в другото направление гредова конструкция осигуряваща стъпването на подовите елементи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложението за нова сграда за висше образование в София допринася за изграждането на една по-благоприятна среда за обучение в столицата и играе стратегическа роля за развитието на едно по-добро, по-младо и по-разумно общество.

ПОСТИГНАТИ ПАРАМЕТРИ

РЗП: 39000 кв.м
ОРЗП: 
49000 кв.м