Висока жилищна сграда – CRISTALLO VERTICALE

арх.Благовест Станимиров Герев

Специалност Архитектура през 2022 г. в

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия,

Катедра Жилищни сгради

Дипломен ръководител: доц. д-р арх. Евгения Димова – Александрова

Телефонен номер: 0877 040 849

Имейл: blagovestgerev7@abv.bg


КОНЦЕПЦИЯ

ОСНОВНАТА КОНЦЕПТУАЛНА ИДЕЯ Е БЪДЕЩАТА ПУНКТОВА СГРАДА ДА ФЛАНКИРА ОСНОВНИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ АРТЕРИИ С ЦЕЛ ПО-ЛЕСНА ДОСТЪПНОСТ И ПО-ДОБРА ВИДИМОСТ. ОСНОВНАТА НАСОКА Е СЪЗДАВАНЕ НА ДИНАМИКА ПО ВЕРТИКАЛА И ОБОСОБЯВАНЕ ЕДНА СТЪПАЛОВИДНА СТРУКТУРА ОТ 3 ОБЕМА – НА ПОДИУМА И НА ЖИЛИЩНИТЕ ЧАСТИ, КАТО ОРИЕНТАЦИЯТА НА ОБЕМИТЕ Е СЪОБРАЗЕНА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩАТА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА МРЕЖА ОТ СГРАДИ. ТАКА СЕ СЪЗДАВА БЛАГОПРИЯТЕН СИЛУЕТ, ПОДЧЕРТАВАЩ ОСНОВНИЯ БУЛЕВАРД. ПРИ СИТУИРАНЕТО СИ БЪДЕЩАТА СГРАДА СТАВА НОВИЯТ РЕПЕР В ГРАДСКИЯ МИКРОВАРТАЛЕН ЦЕНТЪР С ЯСНО ИЗРАЗЕН АКЦЕНТ ВЪВ ВЕРТИКАЛНА НАСОКА. С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПО-ЯСНО ИЗРАЗЕН ПОДИУМ И ПО-ДОБРА ВИЗИЯ НАЙ-ВИСОКИЯТ ОБЕМ СЕ ПРИБИРА ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, ТАКА СЕ ОБОСОБЯВА ПОДИУМ, КОЙТО В СЕВЕРНАТА СИ ЧАСТ СЕ РАЗВИВА И ВЪВ ВЕРТИКАЛНА НАСОКА И ОБРАЗУВА Г-ОБРАЗНА ФОРМА, КОЯТО ФЛАНКИРА ВИСОКАТА ЧАСТ НА СГРАДАТА, А ЗА ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ ТОЗИ ПОДИУМ СЕ ОТДЕЛЯ С ИВИЦА ОТ СИЛНО РЕФЛЕКТИРАЩО СТЪКЛО. ТАКА СЕ ПОЛУЧАВА ЯСНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ОБЕМИТЕ И БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОЗИ ПОДИУМ, РАЗВИТ ВЪВ ВЕРТИКАЛНА НАСОКА СЕ СЪЗДАВА УСЕЩАНЕ ЗА КОНКУРИРАНЕ МЕЖДУ ОБЕМИТЕ, КОЕТО Е БЛАГОПРИЯТНО.

ВСЯКА СГРАДАТА ТРЯВА ДА Е ОТРАЖЕНИЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СА СКОСЕНИ ВЕРТИКАЛНИТЕ СТЕНИ И ПОКРИВИТЕ НА СГРАДАТА, ЗА ДА СЕВСЪЗДАДЕ ДИНАМИЧНА СТРУКТУРА, НАПОДОБЯВАЩА КРИСТАЛ ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО И НАЙ-ВЕЧЕ ОТРАЗЯВАЩА СКЛОНОВЕТЕ НА ПЛАНИНА ВИТОША.

С ЦЕЛ ПО-ДОБРО ПРОВЕТРЯВАНЕ  И ВИДИМОСТ СЕ ОБОСОБЯВА, И ОКАЧЕНА СТЪКЛЕНА ФАСАДА, А ОБЕМИТЕ РАМКИРАТ ТАЗИ ФАСАДА. ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЯСЕН ПО-ПЛЪТЕН ОБЕМЕН ОБРАЗ РАЗДЕЛЕН ОТ СТЪКЛО И СЪЗДАВАНЕ НА СЛЪНЦЕЗАЩИТА ПО ИЗТОЧНАТА И ЗАПАДНАТА ФАСАДА СА РАЗПОЛОЖЕНИ ВЕРТИКАЛНИ СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЖАЛУЗИ. ЗА ПРИДАВАНЕ НА МАЩАБНОСТ НА ОБЕМИТЕ СА ЯСНО ПОДЧЕРТАНИ С ТЪМЕН И КОНТРАСТИРАЩ ЦВЯТ ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ. ПО СЕВЕРНАТА И ЮЖНАТА ФАСАДА СА ДОБАВЕНИ ИВИЧНИ ОКАЧЕНИ СТЪКЛЕНИ ФАСАДИ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ НАМАЛЯВА ОСТЪКЛЯВАНЕТО ОТ СЕВЕРНАТА ЧАСТ, А ОТ ЮЖНАТА СЕ ПРЕДПАЗВА ОТ НЕБЛГАГОПРИЯТНИ ГЛЕДКИ КЪМ СЪСЕДНАТА ПУНТКОВА СГРАДА.

ОСНОВНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СГРАДАТА Е ВДЪХНОВЕНА ОТ ЗАБЪРЗАНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК И ЯСНО ВИДИМИТЕ СТРЪМНИ СКАТОВЕ НА ПЛАНИНА ВИТОША.

 

 

ПРОЕКТ:

СИТУАИРАНЕ

БЪДЕЩАТА ГРАДА Е РАЗПОЛОЖЕНА В ГР. СОФИЯ, КВ. ОВЧА КУПЕЛ, НА КРЪСТОВИЩЕТО МЕЖДУ БУЛ. “МОНТЕВИДЕО“ И УЛИЦА „ФРАНКОФОНИЯ“ В УПИ IX-9854. ОТ СИТУАЦИЯТА ЯСНО СИ ЛИЧАТ ОСНОВНИТЕ ПЕШЕХОДНИ ПОДХОДИ КЪМ ЖИЛИЩНИЯ, СПОРТНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ПРЕДВИДЕНИ В СГРАДАТА. ТЕ СА СЪСРЕДОТОЧЕНИ ОТ ДВЕТЕ ГЛАВНИ ПЪТНИ АРТЕРИИ ОТ ИЗТОК И ЮГ. ДОСТЪПЪТ ДО ПОДЗЕМНИТЕ НИВА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТНОВО ОТ ТЕЗИ АРТЕРИИ ОТ БУЛ. „МОНТЕВИДЕО“ И УЛ. „ФРАНКОФОНИЯ“. ОСИГУРЕНИ СА РАЗСРЕДОТОЧЕНИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ ОТВЪН, В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО СГРАДАТА.  С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНА ДОСТЪПНОСТ СА ПРЕДВИДЕНИ ДИАГОНАЛНИ ОБШИРНИ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ ПРЕЗ ВЪТРЕШНИЯ ДВОР, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ДОБРА ОБВЪРЗАНОСТ И БЪРЗ ДОСТЪП ОТ ЕДНА ТОЧКА НА ИМОТА ДО ДРУГА ТОЧКА. ПОСТИГНАТА Е ПЛЪТНОСТ ОТ 31% И КИНТ 3,15, КОЕТО Е БЛАГОПРИЯТНО ЗА ТОЛКОВА ГОЛЯМ ИМОТ. ОБОСОБЕН Е ОБШИРЕН ВЪТРЕШЕН ДВОР, ВИСОКАТА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ Е РАЗПОЛОЖЕНА В ЗАПАДНАТА ЧАСТ, В ЗОНИ С ВИСОЧИНА НА ПОЧВЕНИЯ ПЛАСТ МИНИМУМ 1,50 М., КАТО ТАЗИ РАСТИТЕЛНОСТ СЪЗДАВА БУФЕРНА ЗОНА, ПРЕДПАЗВАЩА ОТ ШУМОТОВО НАТОВАРВАНЕ ОТ БУЛЕВАРДА И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ПРЕДПАЗВА ОТ СИЛНИТЕ ПРЕОБЛАДАВАЩИ ЮГОЗАПАДНИ ВЕТРОВЕ. ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ДВОР Е ОБОСОБЕНО ВОДНО ОГЛЕДАЛО И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА.

ОТ ИЗВАДКАТА И ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛУЕТ СЕ ДОКАЗВА, ЧЕ СА СПАЗЕНИ ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЯ КЪМ ОКОЛНИТЕ СГРАДИ.

ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ И ПОДЗЕМНИ ЕТАЖИ:

КОТА ±0,00

НА ПАРТЕРНО НИВО ОТ ЛИЦЕТО КЪМ БУЛ. МОНТЕВИДЕО СА ПРЕДВИДЕНИ ОСНОВНИ ВХОДОВЕ КЪМ СПОРТЕН, ЖИЛИЩЕН И ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР. ОБОСОБЕНИ СА МАЛКА ЗАЛА С ПРИЛЕЖАЩИ СЪБЛЕКАЛНИ. В ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР Е ОБОСОБЕНО ОБШИРНО ФОАЙЕ. НЕПОСРЕДСРТВЕНО ПОД НЕГО СА ПРОЕКТИРАНИ ДВА МАГАЗИНА, А ОТ ЮЖНАТА ЧАСТ, С ЛИЦЕ КЪМ УЛИЦА ФРАНКОФОНИЯ СА ПРЕДВИДЕНИ ВХОД ЗА СЛУЖИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ ЗА РЕСТОРАНТИТЕ НА ГОРНИТЕ НИВА, А ЗАПАДНО ОТ ТЯХ Е РАЗПОЛОЖЕН И ОСНОВНИЯ ВХОД КЪМ КАФЕНЕТО. В ЛЯВАТА ЧАСТ Е ОБОСОБЕНО ЕВАКУАЦИОННО СТЪЛБИЩЕ И ЕДИН ДВУЛЕНТОВ АВТОМОБИЛЕН ПОДХОД КЪМ СУТЕРЕНА.

 

КОТА +4,50

НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ КЪМ СПОРТНИЯ СЕКТОР Е ОБОСОБЕН ФИТНЕС СЪС ЗОНА ЗА СИЛОВИ ТРЕНИРОВКИ, НЕПОСРЕДСТВЕНО ПОД НЕГО Е ОБОСОБЕН РЕСТОРАНТ, С ПРИЛЕЖАЩА КУХНЯ. ОТ ЮЖНАТА СТРАНА Е ОБОСОБЕН И ВТОРИ СУШИ РЕСТОРАНТ, С ПРИЛЕЖАЩА ТЕРАСА, КОЯТО Е ОРИЕНТИРАНА КЪМ ВЪТРЕШНИЯ ДВОР, КАТО ДВАТА РЕСТОРАНТА СА ДОСТЪПНИ ОТ ПРИЕМНОТО ФОАЙЕ. ОКОЛО ТОВА ФОАЙЕ СА ГРУПИРАНИ И ТОАЛЕТНИТЕ КЪМ РЕСТОРАНТИТЕ.

КОТА +9,00

НА ВТОРИЯ ЕТАЖ Е ОБОСОБЕНА ЗОНА ЗА КАРДИО ТРЕНИРОВКИ И ЗОНА ЗА СПИНИНГ КЪМ СПОРТНИЯ СЕКТОР, А НЕПОСРЕДСТВЕНО КЪМ НЕЯ Е ОРГАНИЗИРАНА ЗОНА С МЕСТА ЗА РАБОТА И ОТДИХ, Т. НАР. CO-WORKING AREA, КОЯТО Е ДОСТЪПНА ЕДИНСТВЕНО ОТ ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР.

КОТА -3,30, КОТА -6,50

НА ПЪРВИЯ ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ Е ОБОСОБЕНА СПА И УЕЛНЕС ЗОНА, КОЯТО ПРИНАДЛЕЖИ КЪМ СПОРТНИЯ СЕКТОР. КЪМ НЕЯ СА ПРОЕКТИРАНИ ТЕПИДАРИУМ, ЛАКОНИУМ ПАРНА БАНЯ, ДВЕ САУНИ И ЛЕДЕНИ ДУШОВЕ С ПРИЛЕЖАЩА ЛЕДЕНА КАБИНА. ОБОСОБЕНИ СА МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ И СКЛАДОВЕ, ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР, А  В ДОЛНАТА ЧАСТ СА ПРЕДВИДЕНИ СКЛАДОВЕ ЗА РЕСТОРАНТИТЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ, КАТО СА ПРОЕКТИРАНИ И НУЖНИТЕ САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ЗВЕНА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ. АВТОМОБИЛНИЯТ ДОСТЪП Е ОСИГУРЕН ПРЕЗ ДВА ДВУЛЕНТОВИ ПОДХОДА, РАЗПОЛОЖЕНИ РАЗСРЕДОТОЧЕНО ОТ ИЗТОК ПРЕЗ БУЛЕВАРД МОНТЕВИДЕО И ОТ ЮГ ПОСРЕДСТВОМ РАМПА ОТ УЛИЦА ФРАНКОФОНИЯ. ДОСТЪПЪТ ДО ВТОРИЯ ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ СВОЯ СТРАНА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ЕДНА ДВУЛЕНТОВА РАМПА И ВТОРА ЕДНОЛЕНТОВА ЕДНОПОСОЧНА РАМПА. В ТАЗИ ЗОНА  СА ОБОСОБЕНИ, СКЛАДОВИ ПЛОЩИ, ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ И ГАРАЖИ. ОБЩИЯТ БРОЙ ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА Е 217, А ОБЩАТА ПОЛЕЗНА СВЕТЛА ПЛОЩ НА ДВАТА ЕТАЖА Е ОКОЛО 6000 КВАДРАТНИ МЕТРА.

ВСИЧКИ ЗОНИ НА ГАРАЖА СА ДОСТЪПНИ, КАТО РАЗСТОЯНИЕТО ЗА ЕДНОПОСОЧНА ЕВАКУАЦИЯ Е 20 МЕТРА, А ЗА ДВУПОСОЧНА 40 МЕТРА. В ДАДЕНА ЗОНА НА НИВО -2 Е ПРЕГРАДЕНА СЪС СТЕНИ И СА ПРЕДВИДЕНИ БРАНДМАУЕРИ, С ЦЕЛ ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕВАКУАЦИЯ.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ БЕШЕ МАКСИМАЛНОТО МУ УПЛЪТНЯВАНЕ С ПАРКОМЕСТА, КАТО ВСЕКИ АПАРТАМЕНТ Е ОБЕЗПЕЧЕН С ОТ 1 ДО 4 ПАРКОМЕСТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ НА СПАЛНИТЕ МУ ПОМЕЩЕНИЯ.

 

ЖИЛИЩНИ ЕТАЖИ:

КОНЦЕПЦИЯТА ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ Е ДА ИМА МАКСИМАЛНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, КАТО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СА ОБОСОБЕНИ ПО-МАЛКИ АПАРТАМЕНТИ НА НИСКИТЕ НИВА, ПО-ГОЛЕМИ НА ПО-ВИСОКИТЕ НИВА И МНОГОСТАЙНИ МЕЗОНЕТИ НА ПОСЛЕДНИТЕ НИВА.

КОТА +13,50 ДО КОТА +26,70

ТОВА Е РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТИПОВИЯ ЕТАЖ С МАЛКИТЕ АПАРТАМЕНТИ, КАТО ЕДНОСТАЙНИТЕ СА ОБОСОБЕНИ ЗАПАДНО, А ДВУСТАЙНИТЕ СА ОБОСОБЕНИ КЪМ ПО-БЛАГОПРИЯТНИТЕ ГЛЕДКИ НА ИЗТОК. ЧАСТ ОТ ДВУСТАЙНИТЕ АПАРТАМЕНТИ СА ПРЕДВИДЕНИ ДА СА ДОСТЪПНИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

КОТА +30,00 ДО КОТА +49,80

НА СЛЕДВАЩОТО ТИПОВО НИВО СА ОТРАЗЕНИ ПО-ГОЛЕМИТЕ АПРТАМЕНТИ СЪОТВЕТНО ТРИСТАЕН И ЧЕТИРИСТАЕН. КЪМ ВСЕКИ ЕДИН ОТ АПАРТАМЕНТИТЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ, С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДА, А ЗА ТАЗИ ЦЕЛ НА ВСИЧКИ НИВА Е ПРЕДВИДЕН СКЛАД КЪМ ВСЕКИ ЕДИН ОТ АПАРТАМЕНТИТЕ, В КОЙТО Е СИТУИРАН ГАЗОВ КОТЕЛ.

КОТА +53,10 ДО КОТА +63,00

ТУК ОТРАЗЕНИ ПЛАНОВЕТЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ НИВА – НА МЕЗОНЕТИТЕ. НА НИВОТО НА ВХОДОВЕТЕ СА ПРЕДВИДЕНО ПРОСТОРНИ ДНЕВНИ С ТРАПЕЗАРИЯ, КУХНЯ И КАБИНЕТ ЗА РАБОТА, КОЙТО СЪЩО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО СТАЯ ЗА ГОСТИ. НА ГОРНИТЕ НИВА СЪМ ОБОСОБИЛ ПО 3 СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ, КАТО ЗА ВСЯКО ИМА СВОЯ САМОСТОЯТЕЛНА ТОАЛЕТНА.

ЦЯЛОСТНОТО РЕШЕНИЕ НА СГРАДАТА Е БЛАГОПРИЯТНО, ТЪЙ КАТО Е СЪОБРАЗЕНО СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ НУЖДИ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ БЪДЕЩИТЕ ОБИТАТЕЛИ.

ПРЕДВИДЕНИ СА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – БУФЕРНИ ПРЕДДВЕРИЯ, ПОЖАРОЗАЩИТНИ МЕТАЛНИ ВРАТИ, СПРИНКЛЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ В ПОДЗМЕНИТЕ НИВА, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ А2.

КОНСТРУКЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДАТА Е МОНОЛИТНА БЕЗГРЕДОВА СТОМАНОБЕТНОВА, С НАЛИЧИЕ НА ВИДИМИ ГРЕДИ ПО ВЪНШНИЯ КОНТУР И НА СКРИТИ ГРЕДИ ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ. ОСИГУРЕНИ ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ ШАЙБИ В КЪСАТА ПОСОКА, А В ДРУГАТА ПОСОКА СА ПРЕДВИДЕНИ ОТНОВО ШАЙБИ И НА НЯКОИ МЕСТА СТОМАНОБЕТНОВИ РАМКИ, ТАКА СЕ ОСИГУРЯВА ПРОСТРАНСТВЕНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА СГРАДАТА. В ЗОНИТЕ С ПО-ГОЛЕМИ КОНЗОЛНИ УЧАСТЪЦИ СА ПРЕДВИДЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ СТОМАНОБЕТНОВИ ПЛОЧИ И ПРИЛЕЖАЩИ ВИДИМИ ГРЕДИ, КОИТО ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ. НАКЛОНЕНИТЕ СТЕНИ НА СГРАДАТА ЩЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ЛЕК БЕТОН, КАТО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТАЗИ СИСТЕМА СЕ ОСИГУРЯВА МАКСИМАЛНО ТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. В ДОЛНАТА ЧАСТ Е ПРЕДВИДЕНА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА С РАЗМЕР 2 МЕТРА, КАТО ЗА НЕЯ СА ЗАКРЕПЕНИ ПИЛОТИ НА ДЪЛБОЧИНА ДО 25 МЕТРА. САМО В ЕДНА ЗОНА Е ПРЕДВИДЕНА ДЕФОРМАЦИОННА ФУГА, ЗАРАДИ ГОЛЯМАТА РАЗЛИКА В ЕТАЖНОСТТА.

ОТ РАЗРЕЗИТЕ ЯСНО СЕ ОТЛИЧАВА ВИСОКАТА СВЕТЛА ВИСОЧИНА ОТ 3 МЕТРА, В ЖИЛИЩНИТЕ ЕТАЖИ И СЪОТВЕТНО 4,2О МЕТРА В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЕТАЖИ.

 

ФАСАДИ:

НА ФАСАДИТЕ ЯСНО СЕ ВИЖДА ИДЕЯТА, ПОДРОБНО ОПИСАНА В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СГРАДАТА, НАПОДОБЯВАЩА КРИСТАЛ. ИЗПОЛЗВАНИ СА МИНЕРАЛНИ ПЛОСКОСТИ CORIAN ЗА МАКСИМАЛНО СИЛЕН ЕФЕКТ И ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА БЕЛИЯ ЦВЯТ. ПО ИЗТОЧНАТА И ЗАПАДНАТА ФАСАДА СА ПРИЛОЖЕНИ ВЕРТИКАЛНИ СТАТИЧНИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ЖАЛУЗИ С ЦВЯТ БРОНЗ. ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ЧЕРНИ ИВИЦИ, ПРИДАВАЩИ МАЩАБ НА СГРАДАТА ЩЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ЕТАЛБОНД С ТЪМЕН ЦВЯТ.

ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ:

ОСНОВНИТЕ ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДАТА СА ПРИЛАГАНЕ НА ДВОЙНА ОСТЪКЛЕНА ФАСАДА НА ИЗТОК КЪМ БУЛЕВАРД МОНТЕВИДЕО, ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЕРТИКАЛНИ ЖАЛУЗИ НА ИЗТОЧНИ И ЗАПАДНИ ФАСАДИ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПОКРИВИТЕ НА 2 ОТ ОБЕМИТЕ И АДАПТИРАНЕ НА СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ НА ПОКРИВА НА ПОСЛЕДНИЯ ЕТАЖ, КОИТО СА ОРИЕНТИРАНИ НА ЮГ И СПОМАГАТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ДО МИНИМУМ. ДОБАВЕНА Е СИСТЕМА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ.

ИНТЕРИОРИ:

ОТРАЗЕНО Е РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДИН ОТ ДВУСТАЙНИТЕ АПАРТАМЕНТИ И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПЛАН СОФИТ С ИНТЕРИОРНИ ПОГЛЕДИ. ПРЕДВИДЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА МАСИВЕН ПАРКЕТ ПО ПОДА И ТАВАНА. ОБОСОБЕНИ СА ИВИЦИ ОТ ГИПСОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ СЪС СКРИТО ЛЕД ОСВЕТЛЕНИЕ. В ДНЕВНАТА ЗОНА, КЪДЕТО Е ТЕЛЕВИЗОРА Е ПРЕДВИДЕНА ВЕРТИКАЛНА ДЪРВЕНА ЛАМПЕРИЯ, СЪЗДАВАЩА СИМЕТРИЯ ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН. ОСНОВНИЯТ АКЦЕНТИРАЩ ЦВЯТ Е РЕЗЕДА, ОТРАЗЕН ПО ЗАВЕСИ И МЕКАТА МЕБЕЛ.

В ИНТЕРИОРНИЯ ПОГЛЕД НА ЖИЛИЩНОТО ФОАЙЕ, ПО ПОДОБИЕ НА ФАСАДАТА ИМА НАЛИЧИЕ НА ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ, КАТО ТАКА СЕ СЪЗДАВА ПРИЕМСТВЕНОСТ И ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНТЕРИОРА И ЕКТЕРИОРА ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН. ПОДЧЕРТАНА Е ХОДОВАТА ЛИНИЯ ВОДЕЩА КЪМ СТЪЛБИЩНАТА КЛЕТКА ОТНОВО С ДЪРВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО СА В РАЗЛИЧНА РАВНИНА И С НАЛИЧИЕ НА ЛЕД ОСВЕТЛЕНИЕ. В ЧАСТ ОТ ТЕЗИ ДЪРВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ СА ОБОСОБЕНИ ПОЩЕНСКИТЕ КУТИИ ЗА ВСИЧКИ АПАРТАМЕНТИ, РАЗПОЛОЖЕНИ АСИМЕТРИЧНО. БРОНЗОВИЯ ЦВЯТ ОТ ЖАЛУЗИТЕ НА ФАСАДАТА ОТНОВО Е ПРЕСЪЗДАДЕН ЧРЕЗ ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ АКЦЕНТ В ПРОСТРАНСТВОТО.