Новата жилищна зона и железопътна гара между Стокхолм и Осло – гр. Карлскуга, Швеция

арх.Николета Пламенова Иванова

Дипломен ръководител: доц. д-р арх. Георги Бояров, гл. ас. д-р арх. Димитър Калоянов
Специалност: Архитектура
Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Година на завършване: 2022г.

Kоординати:
Tел.: +359 876 94 94 49
I. Обща част
Карлскуга е град, разположен в централна Швеция, на северния бряг на езерото Мьокелн. Намира се на около 190 км на югозапад от столицата Стокхолм. Градът е главен административен център на едноименната община Карлскуга. Населението му е 27 500 жители, като цел на общинския съвет на града е да увеличи населението си с 5 000 души в следващите три години. Това е вторият по големина градски район в окръга Йоребру. Това е район, покрит предимно с гори, пресичан от реки и езера. Също така той е в сърцето на историческия район за производство на желязо в Швеция. Езерото Мьокелн, което е само на 300 метра от центъра на град Карлскуга, е от голямо значение за развитието на града заедно с реките Тимсалвен и Сварталвен и няколко близки природни резервата. Обект на проекта е територията в обхвата на новата железопътна гара за бързата Нобелова железопътна линия между Стокхолм и Осло в гр. Карлскуга, Швеция. Територията е в обхвата на извън урбанизираната територия на Шведския град, където се планира изграждането на две успоредни трасета – ново трасе на автомагистрала Е18 и железопътно трасе, свързващо Осло и Стокхолм, посредством бърз влак. В този контекст, освен изграждането на нови трасета и железопътна гара, проектът има за цел да се създаде устройствена концепция за жилищна структура в контактната зона на гарата. По този начин ще се създаде връзка на квартала с централната градска част.
Това място е стратегическо за производството на стомана и следователно е от голямо значение за развитието на града. Това се e превърнало във важно място за промишленото производство, особено с дългата си история, свързана с производство на оръжия и боеприпаси. Карлскуга е бил дом на индустриалeца Алфред Нобел и компанията Бофорс, която все още е тясно свързана с града. Днес Карлскуга отново е разрастващ се град с разширяващ се и по-разнообразен индустриален сектор. В момента се планира изграждане на нова бърза железопътна линия, Нобелова железопътна линия, между Стокхолм и Осло, с предложена гара в Карлскуга. Това ще донесе големи ползи за бизнеса и икономиката, но и за самия град като привлекателно място за живеене. Гарата ще се намира на юг от града, като се има за цел районът да се превърне в квартал със смесена функция и жилищен район, свързващ се с останалата част на Карлскуга.
Ключов фактор, отнасящ се до града и новопроектираната територия е опазването на природната среда. Първоначалното име на града е Бодаскоген, произлизащо от гората Бода. Районът е предимно горист и затова е важно за проекта да се запази в максимална степен високата растителност.

II. Описание на съществуващото положение
Карлскуга е град, който се стреми да предостави устойчива среда на живот на жителите си. В града има разнообразие от дейности за развлечение и рекреация, които създават преживявания за всички възрасти. Разполага с инфраструктура, която улеснява достъпността на жителите, посетителите и бизнеса. Общината изгражда средата по екологичен, икономически и социално устойчив начин, без да застрашава нуждите на бъдещите поколения. В града има и просперираща бизнес общност, където високотехнологичните индустриални компании затвърждават позициите си на световно равнище. Карлскуга разполага и с творческо училище, в което на всеки ученик се дава възможност да бъде стимулиран и да развие пълния си потенциал. В близост има и два университета.
В дългосрочен план градът има за цел да достигне население минимум 32 000 жители, като за постигането й ще се обърне внимание на инвестиции за нови атрактивни жилищни райони, базирани на цялостна концепция, увеличаване привлекателността на съществуващите жилищни райони, изграждането на трасе E18 като приветлив пасаж, индустриално развитие, атрактивни зони за плаж, детска площадка, атрактивен и оживен център, инвестиции в училище с наука и технологии.
III. Описание на проекта
1. Функционално решение
Чрез проектната разработка е създадена устойчива концепция за жилищни структури в контактната зона на железопътната гара и архитектурен проект за пътнически терминал с многоетажен паркинг. Проектът също предвижда културен център, бизнес сграда и училище. Като допълнение към обемно-пространствения образ на гарата е вписана транспортна система, която представлява структура на три нива. На първото ниво е предвидено пешеходно преминаване, на второ ниво – коловозно развитие на железопътното трасе и на трето – трасе на път Е18, който е от национално и международно значение и е включен в шведската част от Трансевропейската транспортна мрежа и националната мрежа от магистрални пътища.
Както в повечето шведски градове, така и в Карлскуга отделни сгради формират градския пейзаж. Всеки жилищен район е хомогенен по своята структура и съдържа блокове, редови къщи, еднофамилни жилища. По-голямата част от многофамилните сгради са на 3-4 етажа, но има и сгради с до осем етажа. Градът има нисък силует, затова и в проектната разработка са предвидени по-ниски структури с три до пет етажа. Като отличителен белег в силуета на новопроектираната територия е сградата на

железопътната гара с развитие на офисни функции и хотел по вертикала. По този начин се постига завършеност на обемно-пространственото решение на разработката.
• Жилищни структури
Жилищните структури представляват многофамилни жилищни сгради на три и пет етажа, обединени от обслужващи звена, в които са разположени здравни центрове, занимални за деца, както и други обслужващи функции. Структурите обособяват отделни жилищни комплекси, които са обслужени от обслужващи улици. За всяка сграда са обособени съобразен брой паркоместа.
• Железопътна гара
Железопътната гара е разположена на юг от съществуващите търговски сгради и е продължение на обществената ос в територията. Към фоайето на сградата се стига от три входа – източен, водещ към билетния център и чакалнята, северен и южен. На западната фасада е разположен друг вход, които води към офисната част на сградата.
На партерно ниво сградата разполага с фоайе с чакалня, change бюро, информация и стая за охрана, център за обслужване на пътници, ресторант, кафене, търговски обекти – книжарница и магазин за сувенири, багажно помещение, паркинг за велосипеди, сервиз, склад, санитарни възли, както и подход, посредством стълби, ескалатори и асансьори към пероните. На това ниво също е разположено и фоайето към хотелската част.
На второ ниво е разположена офисна част с офиси от типа „Open Space“ със съответните санитарни възли и комуникации. На това ниво се намират и пероните на железопътната линия. Също така тук има и вход към гарата, който я свързва с многоетажния паркинг, посредством пешеходна връзка на горно ниво.
На следващите осем етажа (кота +9.00 до +30.00) се намират също офиси от типа „Open Space“ със съответните санитарни възли и комуникации.
От десети до тринадесети етаж (кота +33.00 до +42.00) е разположен терминален хотел с необходимите санитарни възли и комуникации, както и с игрална зала, предназначена за рекреация на гостите на хотела.
• Многоетажен паркинг
Многоетажният паркинг има две подземни и две наземни нива, съдържащи общо 972 паркоместа.
• Културен център
• Бизнес сграда
• Училище

През територията на проекта се пресичат две основни оси – пешеходна, в посока север-юг и автомобилно-железопътна в посока изток-запад. Пешеходната ос свързва съществуващата търговска зона с културния център, преминавайки през железопътната гара и многоетажния паркинг, посредством мостова конструкция. Автомобилно-железопътното трасе, преминаващо през територията, свързва Осло със Стокхолм, с междинна гара в Карлскуга. Трасето преминава през сградата на гарата, където се намират и железопътните перони. На нивото на магистралата се осъществява връзка с улиците от по-нисък клас чрез пътен възел от типа „Детелина“.
Основното в концепцията за проектиране на територията е съобразяването с природната среда – съществуващите дървесни масиви и водни площи. По този начин се създава устойчива среда, която осигурява по-здравословен и благоприятен живот за хората.
2. Принципи и цели на проекта
Чрез разработката на този градоустройствен проект се подобрява визията на общината и се превръща в по-приветливо място. Новопроектираните сгради са съвременни и адаптирани към заобикалящата ги среда. Районът около новата железопътна гара е наситен с многообразни функции с подходяща плътност. Зоната съдържа железопътна гара, многоетажен паркинг, културен център, еднофамилни и многофамилни жилища с обслужващи звена, офисни сгради, училище, магазини и паркове. Новоизградената инфраструктура обслужва сградите в територията, а също така обвързва зоната с града. Над железопътната линия е проектирано трасе на автомобилния път Е18, което до момента минава през центъра на града. Връзката на улиците от по-нисък клас с Е18 е осъществена посредством пътен възел тип „Детелина“.
При проектиране на територията са спазени следните принципи:
• уместно вписване на сградите и съоръженията в природната среда;
• връзка с централните градски части на града, посредством велосипедни маршрути и маршрути на градския транспорт;
• обвързаност на различните зони, както и на структурите в цялата територия.
Основното в концепцията за проектиране на територията е съобразяването с природната среда – съществуващите дървесни масиви и водни площи. По този начин се създава устойчива среда, която осигурява по-здравословен и благоприятен живот за хората.