Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Конкурс за централната градска част на Добрич

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, със съдействието и подкрепата на Съюза на архитектите в България, имат удоволствието да поканят всички професионалисти, с отношение и интерес към градското планиране и проектиране, да участват в открит и анонимен конкурс на тема: „ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ за развитие, благоустройство и дизайн на ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ДОБРИЧ и ИДЕЕН ПРОЕКТ за бул. 25-ти септември, пл. Възраждане и пл. Свобода“.

Желанието ни е да предизвикаме участниците да изложат своите идеи, да дадат свобода на въображението си и да представят своята концепция за обновяването и развитието на централната градска част на Добрич.

Конкурсът се провежда при стриктното спазване на всички правила и утвърдените добри практики:

  • откритост
  • анонимност
  • безпристрастност

Награди

  • I място 50 000 лева;
  • II място 40 000 лева;
  • III трето място 30 000 лева;
  • Две поощрителни награди по 5000 лв. всяка.

Възлагане на технически и работен проект и авторски надзор 450 000 лева без включен ДДС.

График

  • краен срок за предаване на проектите – 30.11.2022;
  • журиране и обявяване на резултатите от конкурса: 16.12.2022 – 19.12.2022.

Жури

Конкурсните проекти ще бъдат оценявани от деветчленно международно жури.

Пълната документация и конкурсното задание, можете да видите на електронната страница на конкурса https://competition.dobrich.center/bg

Организатори на конкурса Optimistas