Теоретично и практическо обучение: „Традиционни техники и методи на работа с вар и хоросан“

Двудневното обучение за традиционни техники и методи на работа с вар и хоросан на арх.Александра Вадинска и инж. Конър Миън ще бъде част от програмата на тазгодишното издание на архитектурния форум „Брацигово – Каменният поток на времето“ . Лекционната част ще се проведе в Народно читалище „Васил Петлешков -1874“, а практическата – в Каменната мааза на сдружение „Наследство Брацигово“.

 

График на програмата на обучението

Петък 09.09.22

Теоретична част:

Място на провеждане: Народно читалище „Васил Петлешков-1874“

  • 10:00-11:00

Лекция арх. Ал. Вадинска “Значението на варта в консервационно-реставрационната практика” – дискисия и въпроси

Практическа част:

Място на провеждане: Каменната мааза

  • 14:00 – 14:30

Градеж – специфика, особености, проблеми. Представяне на обхвата на задачата – избран участък, причини за избор на участъка и обхват на дейността в дните на работилницата.

  • 14:30 – 15:30

Изследване на оригиналната субстанция – Вид камък/Глина-пръст/Хоросан/Изпъкнала фуга
Изследване на материалите, използвани за направа на хоросана, възможна обиколка в околността, за да проследим доколко съставът му е характерен за града, или е единичен пример.

  • 15:30 – 17:00

Подготовка на материалите за работа – търсене на речен пясък и подготовка/пресяване на пясъка, подготовка на сламата – наситняване/накълцване.

Събота 10.09.22

Теоретична част:

Място на провеждане: Народно читалище „Васил Петлешков-1874“

  • 09:30- 11:00

Лекция инж. К. Миън “Консервацията – нова надежда или загубена кауза?”

Практическа част:

Място на провеждане: Каменната мааза

12:00-18:30 Нагледно представяне на процеса на гасене на вар и забъркване на горещ хоросан

Работният ден ще приключи с поставянето на зебло върху каменната стена, което да предпазва хоросанът от бързо изсъхване

 

Арх. Александра Вадинска

Арх. Александра Вадинска се дипломира през 2005г. към катедра „История и теория на архитектурата“ на УАСГ и има над 15 години професионален опит в сферата на опазването на недвижимото културно наследство. Работила е в екипите на доказали се в тази сфера архитекти и архитектурни бюра. В периода 2010-2014г. е един от архитектите-проучватели в Националния институт за недвижимо културно наследство и извършва дейности по актуализацията на единични и групови недвижими културни ценности в гр. Пловдив и околностите, включително изготвяне на режими за тяхното опазване.
През 2015г. е приета като докторант по научна специалност „Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата“ в УАСГ , а трудът й разглежда употребата на камъка в недвижимото културно наследство на България и неговата консервация.
От 2020г. работи в архитектурна практика в Кентърбъри, Великобритания, където успешно прилага своите знания, принципи и модел на работа по проекти, свързани с обекти недвижимо културно наследство. Член е на Кралския институт на британските архитекти (RIBA).
Вярва в принципа на учене през целия живот и необходимостта от разширяване на личните знания и умения, тяхното използване и споделяне.

Лекция: Значението на варта в консервационно-реставрационната практика

Обектите, недвижимо културно наследство, са създадени в повече или по-малко отдалечен момент на времето. Това означава, че към настоящия момент те много често не са в перфектно физическо и конструктивно състояние, поради което се нуждаят от внимание и намеса.
Въпреки добрите намерения, много често видът и качеството на намесите са спорни. Лекцията има за цел да даде отговор на въпроса: „Съществува ли решение и материал, който да е най-подходящ и адекватен, когато става въпрос за опазване и консервация на недвижимото културното наследство?“.
Ще бъдат разгледани множество намеси при обекти, недвижимо културно наследство и причините, поради които някои от тях в последствие биват определени като неуспешни. Ще бъде засегнато използването на цимент при консервационно-реставрационни дейности, последващите проблеми, които се наблюдават или които биха могли да се появят в последствие. Ще бъде разяснен механизмът на разрушаване на градежа при неподходящи намеси.
Вниманието ще бъде насочено към използването на материала ‚вар‘ като добре забравена алтернатива на цимента. Ще бъде разяснен добивът на вар, основните видове вар, които могат да се използват при дейности по консервация и реставрация, техните характеристики, приложение и особености. Ще бъде обърнато внимание на хоросаните и варовите мазилки, на техния състав, практическо изпълнение и качество, и не на последно място визията на крайния продукт.

 

Инж. Конър Миън, Република Ирландия

Инж. Конър Миън е управител на фирма „Triskele Conservation“, основана в Лондон през 2017г. Завършва бакалавърска степен по „Гражданско и екологично строителство“ към Университетски Колеж Корк, Република Ирландия, а през 2011г. и магистърска програма по „Разширен конструктивен анализ на исторически сгради и паметници“. Интересът му към културното наследство го отвежда към Обществото за защита на античните сгради (SPAB) като през 2013г. инж. Миън кандидатства и бива одобрен като стипендиант. В продължение на девет месеца той изучава принципите на SPAB, свързани с използването на традиционни занаяти , строителни похвати и технологии и консервация. С дейността си в „Трискъл“, инж. Миън се старае да следва етоса на SPAB и да работи по проекти за възстановяване и консервация на исторически сгради като същевременно защитава и отстоява майсторската изработка и почита историята на сградата. Всеки следващ проект, по който „Трискъл“ работи е уникален и различен от предишния, като стремежа винаги е свързан с това да се подчертае характера на всяка сграда и характеристиките, които я правят уникална и интересна.

Лекция: Консервацията – нова надежда или загубена кауза?

С лекцията си инж. Миън се стреми да вдъхнови аудиторията и да я привлече в идеите на консервацията, илюстрира как поправката може да е по-ценна и атрактивна от подмяната, насърчава към дискусия и подтиква към конструктивен спор.
Инж. Миън ще разкаже за пътя, който изминава за да изпълни желанието си за професионално развитие в областта на консервацията, за принципите на SPAB и начинът, по който те биват прилагани в дейността на неговата фирма “Triskele Conservation”.
Основни елементи, които ще бъдат включени в лекцията са:
• Представяне на Обществото за защита на античните сгради (SPAB) и принципите му на работа по отношение на консервацията на сградите и техни отделни елементи;
•Разясняване на подхода на “Triskele Conservation” към отделните проекти, следвайки философията на SPAB, посредством примери от практиката;
• Хоросан: Предимства и ползи за използването му в при консервация на исторически сгради и сгради, недвижимо културно наследство; характеристики на хоросана и разрушения, свързани с използване на неподходящи материали.
• Подчертаване на важността на майсторската и художествената изработки.

Кратко описание на практическата работилница:
Практическата работилница ще включи обсъждане на съществуващите материали в сградата (разходка около и в сградата и коментар на съществуващите материали, напр. камък, тухли, керемиди, хоросан, варов разтвор и др.). Ще бъдат показани и разяснени съществуващите щети, причинени от липса на навременна поправка и намеса или от използването на неподходящи материали за ремонт. Ще бъде направена демонстрация по забъркване на горещ хоросан и ще бъдат разяснени предимствата му пред употребата на съвременните цименти.
В рамките на работилницата, участниците ще имат възможност да почистят участък от зидария с ерозирала или напукана фугировка и да го префугират. Ще се запознаят с необходимите инструменти и начинът им на използване.

 

ЗАПИСВАНЕ И ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата за теоретичния и практически курс „Традиционни техники и методи на работа с вар и хоросан“ е 150лв. с ДДС


Регистрацията се потвърждава на посочения от Вас електронен адрес след проверка за членство и извършеното плащане по банков път по долупосочената банкова сметка:

Камара на архитектите в България

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG16UNCR70001518279381

 

Основание за превод:

  • Форум „Брацигово“ 2022 – лекции
  • Форум „Брацигово“2022 – практическо обучение
  • Детска архитектурна работилница


Стандартен пакет (96 лв)Преференциална цена за членове на КАБ или КСБ (80 лв)Преференциална цена за студенти (70 лв)


Традиционни техники и методи на работа с вар и хоросан (150 лв)Практическо обучение "Възстановка на декоративен каменен корниз" (100 лв)Практическо обучение „Декоративни каменни орнаменти за изграждане на проект на чешма" (120 лв)

"Макети на мечти" (30 лв)
За въпроси и допълнителна информация имейл forum_registration@kab-so.com