Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Областна конференция „Общ устройствен план на община – механизъм за модерно управление на общинските територии“ в гр. Елин Пелин

На 21 октомври 2022 г. град Елин Пелин ще бъде домакин на областна конференция на тема „Общ устройствен план на община – механизъм за модерно управление на общинските територии“. Организатори на събитието са Община Елин Пелин, Областната администрация на Софийска област и Камара архитектите в България Регионална колегия София област. Модератор на събитието е проф. д-р арх. Валери Иванов. Участие ще вземат  и редица главни архитекти.

 

В програмата на конференцията, която започва в 10:00 часа са включени два модула с темите: „Общи устройствени планове – проблеми и предизвикателства“, „История на градоустройственото планиране в България“, „Връзката между стратегическото и устройственото планиране“, „Актуални нормативни аспекти на ОУП“, „Процедиране на ОУП на община“, „Прилагане на ОУП на община и ролята на ГИС в устройственото планиране“, „Културното наследство в процеса по изработване и прилагане на ОУП“, „Финансиране при прилагането на общите устройствени планове“ И „Ролята на областната администрация в устройственото планиране“.

След конферентната част от 15:30 часа в Ритуалната зала на Община Елин Пелин ще се проведе официално откриване на изложбата „Архитектурни забележителности в общините на софийска област“ от произведения на арх. Белин Моллов.