Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Конкурс за кураторски проект за Венецианското биенале за архитектура

В конкурса могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица, самостоятелно, или като обединения. Кандидатите следва да притежават професионална квалификация, позиция и познания по спецификата на съвременната българска архитектура. Допуска се кандидатстване само с едно проектно предложение. Максималният размер на допустимото финансиране за реализация на проекта е 70 000 лева. с ДДС.

Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса е 16 януари 2023 г. Официалната покана можете да изтеглите от сайта на конкурса https://biennale2023.kab.bg/, създаден с финансовата подкрепа на РК София град към КАБ. Българският павилион ще бъде разположен в изложбената зала Sala Tiziano в културния център Centro Culturale Don Orione Artigianelli, който се намира близо до Моста на Академията във Венеция.