Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Иновативно, устойчиво и енергийно-ефективно строителството с дърво

Четвъртък, 15.03.2012
Шератон София, Хотел Балкан, пл. „Св. Неделя“ 5

Дървото се разви като високо технологичен продукт, чийто пределни възможности още далеч
не са достигнати. На международния специализиран семинар „Иновативно, устойчиво и
енергийно-ефективно строителството с дърво“ ще научите от експерти в областта на науката
и практиката кои нови продукти от дърво се използват днес в строителството, как те
допринасят за енергийната ефективност и преди всичко колко екологично, леко, бързо и
надеждно е този вид строителство.

Запознайте се отблизо със строителния и конструктивен материал дърво и се възползвайте
от знанията на нашите експерти. proHolz Austria, Български съюз на производителите на
сглобяеми къщи-БСПСК и Представителството на стопанска камара Австрия в София Ви
канят най – сърдечно да присъствате на семинара!

ПРОГРАМА
РЕГИСТРАЦИЯ, краен срок за регистрация 12 март 2012г.

Целева група
Строителни инженери, архитекти, дървопреработватели и всички занимаващи се с
планиране, проектиране, калкулации и инвестиции в строителството.

За повече информация :www.proholz-see.com

Организатори:
proHolz Austria
www.proholz.at
www.bspsk-bg.org