Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Предизвикателсво за оригинален дизайн от страните на Централна и Източна Европа

ТЕМА НА КОНКУРСА 2012 г.
В наситения пазар на потребителите, където дизайнът е навсякъде (и никъде) има предмети от близкото минало, чиито следи се губят.
Те са анонимни предмети от всекидневието, в малък мащаб или масово производство.
Целта на конкурса е да се изгради един голям атлас-памет, посветен на анонимния дизайн на страните от Централна и Източна Европа, затова в тазгодишния конкурс, от участниците се иска да идентифицират даден обект от колективната памет и да представят неговия дизайн. Обектът може да бъдедадено домакински инструмент или алтернативно професионално оборудване,или малки обекти за строителство. Участниците трябва да снимат на бял фон избраният предмет и да структурират в писмена форма кратката му история,както и да опишат мотивацията за неговия избор. След това трябва да демострират повторната му употреба и предефиниране на проекта, които биха могли да се оформят в нов проект или просто промяна на функцията му.

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Конкурсът е отворен към всички дизайнери, родени в държавите-членки на ЦЕИ (Албания, Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Италия, Македония, Молдова, Черна гора, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия, Словения и Украйна), както и Естония, Германия, Латвия, Литва и Турция. Потенциалните групи трябва да включват участници, родени в страните, изброени по-горе.
Всеки участник трябва да представи:
– 3 снимки на обекта, на бял фон
(JPG или PDF формат, минимална резолюция 300 dpi);
– Текст, представящ историята на обекта (максимум 800 символа);
– Текст, счетоводство за селекция и разясняване на новия проект (максимум 800 знака);
– Нов проект, представен за участие в конкурса, която трябва да бъде оригинална и представена на не повече от 3 плочи в JPG или PDF формат, минимална резолюция 300 DPI (рисуване дизайн, CAD, обработка на изображения и др .)
Проектът трябва да съдържа всички необходими елементи за изпълнение.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Участието в конкурса е безплатно. Потенциалните участници трябва да се регистрират с помощта на онлайн формуляр на интернет страницата www.triestecontemporanea.it.
Електронния формуляр за кандидатстване трябва да бъде попълнен изцяло на английски или италиански и да отговаря на посочените условия.

СРОК
31ви май 2012 г.

НАГРАДЕН ФОНД
– За най-добра идея на избран най-млад дизайнер 1000 евро.
– ЦЕИ награда за най-добър дизайнер от един от дизайнерите на ЦЕИ страни-членки на ЕС: 3000 евро.
– Наградата „GILLO DORFLES“ – TRIESTE CONTEMPORANEA DESIGN 2012 за най-добър проект: 4000 евро.

Повече информация за конкурса, можете да намерите ТУК