RE – MIXING THE CITY – международна конференция

От 12 до 14 май в Швехат, Австрия (близо до Виена), ще се проведе 17-та Международна конференция по градоустройство и регионално развитие в информационното общество GeoMultimedia. Около 400 експерти от цял ​​свят в областта на градоустройството, планирането на транспортни, информационни и комуникационни технологии, архитектура, екология, недвижими имоти, ГИС и геодезия мултимедийни технологии участват в обсъждане на текущите задачи и теми по градоустройство, регионално развитие и информационни технологии в международната и интердисциплинарна конференция. Лектори и участници ще представляват частни фирми, както и изследователски институции и публични администрации. Програмата ще включва експертизи лекции, кръгли маси и семинари, бизнес презентации и изложби, както и обширни социални събития.

Такса за участие: При регистрация до 15 март – 350 евро, след тази дата – 450 евро
За студенти до 15 март 250 евро, след тази дата 300 евро

За повече информация, моля посетете тук.