Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО – КУПЧИНА СТЪКЛО

ИДЕЯТА
Ежедневно ни затрупват купища ненужно стъкло – бутилки, флоатно стъкло от счупени прозорци, стари компютърни и телевизорни екрани, ел. крушки и др. В същото време в цял свят се наблюдава тенденция към замиране на стъкларството: индустриите не издържат на поскъпващата енргия и навлизащите евтини алтернативни материали. Традиционите ръчни производства, създали през вековете шедьоври в катедрали, дворци, частни и обществени сгради, под формата на стъклописи, мозайки и съдове, се сблъскват със същите проблеми, както и с постепенната загуба на знанията и майсторството.
Разглеждайки двата проблема паралелно, организаторите на Glass Heap Challenge отправят покана към художници, архитекти, дизайнери, технолози и хора от всякакви други професии, с креативни идеи и активни позиции, да се включат в предизвикателството. Целта е стъкленят отпадък, който пълни кофите за смет, да бъде превърнат на материал за творческо изразяване, да се претвори в нов, стойностен продукт, вече известен по света като Recycled Art Glass и Up-cycled Art Glass.
Разликите между двата термина се отнасят повече до технологията на процеса, отколкото до крайния резултат. И в двата случая резултатът е ново произведение, направено от отпадъци, но докато при рециклирането отпадъка се превръща в основна суровина, то при ъпциклирането ненужния продукт, може да се използва за интеграция в нова творба, без да се преминава през пълното му рециклиране.
Събитието ще се проведе от 20 до 27 август в град Стауърбридж, Англия, като част от Международния Фестивал на Стъклото там (24-27 август). Поради големия интерес към проекта, организаторите разширяват възможностите за участие на екипи извън Англия, които да представят документално с видео и фотоматериали своите проекти. В дните на провеждането на фестивала, ще е възможна и онлайн връзка в реално веме, с партниращите организации от другите страни, за да се представи участието на всяка от тях.
Фондация Българско Арт Стъкло, в партньорство с Glass Heap Challenge (www.glassheapchallenge.com), отправя отворена покана към всички български художници от различни специалности, дизайнери, архитекти и всички хора с творчески идеи, да представят своите кандидатури за доброволно участие в събитието.

УСЛОВИЯ

1. Екипи:
Участието е на доброволен принцип, без финансово спонсорство и без такси за кандидатстване.
Участват екипи от по трима души, като в един екип е допустим само един професионален стъклар /художник или технолог/, а другите двама – с други професии и практики. Целта е да се срещнат нестандартното и професионалното мислене, за да се реализират успешно интересни и нови идеи.
Допуска се и индивидуално кандидатстване за включване в екип, в случай, че кандидатът има идея, но не може да намери други двама члена за да състави собствен отбор.
Няма възрастови, образователни, професионални и други ограничения за кандидатстване.

2. База:
Приветстваме участието със собствена материална база, без значение в кое населено място в България се намира.
В случай, че някои от кандидатите не разполагат с такава, фондация Българско Арт Стъкло /ФБАС/ ще предостави две ателиета, едното в София, на ул. Перник – 91, а другото – в Русе, за периода от 20 до 24 август. Екипът на ФБАС ще съдейства за реализирането на всеки идейно завършен и технически изпълним проект, представен в срок до 30 юли 2012, понеделник, за да се състави навременен и ефективен работен график.

3. Начин на участие:
Документално представяне на екипа, идеята и процеса, както и на завършените творби.
Всеки екип трябва да представи комплект документи, съдържащи крaтко CV на всеки член /до 150 думи/, кратко описание на проекта /до 250 думи/, скици на творбите или фотографии от макет, както и друга подходяща документация/презентация.
Допускат се до 5 бр. снимки, jpeg или pdf формат с размери 254dpi/200x300mm/, които да показват как ще изглежда планираната творба, представена като идеен проект – скица, макет или модел, според индивидуалните предпочитания.
Завършените произведения остават собственост на авторските екипи, но трябва да бъдат предоставени на ФБАС за участие в изложба, при приключването на фестивала.

4. Срокове
За представяне на кандидатурите: 30 юли 2012 г., понеделник, на следния e-mail: glassart.bg@gmail.com.

5. Документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие /Appl_team/
2. Заявление за вклчюване в екип /Appl_solo/

ФБАС ще отхвърли всички проекти, чието съдържание може да бъде преценено като обидно, расистко, нарушаващо човешките права, подбуждащо към насилие и дискриминация от всякакъв вид, или пък е в подкрепа на определени политически и лични интереси.

Завление за участие и повече информация, можете да изтеглите от ТУК