Ще стане ли България домакин на най-мащабното и влиятелно събитие за студенти по архитектура в Европа

Всяко лято от 1981 г. до днес 400 бъдещи архитекти от всички европейски държави се събират за две седмици в различна страна от континента, за да споделят знания и опит и да изследват връзката между архитектурата и съвременното общество, в среда, която университетите не могат да предоставят.

За първи път в 31-годишната история на EASA България се бори за привилегията да бъде домакин на асамблеята, която ще се проведе през 2014 г. За кандидатурата е необходимо да се изготви презентация, която българските координатори ще представят на международната среща на координатори от всички страни членки – INCM2012 (Intermediate National Coordinators Meeting), която ще се проведе във Виена от 26.10.2012 до 04.11.2012. Съперник в надпреварата за домакинство на EASA 2014 е Португалия.

Избраното от организаторите място за провеждане на асамблеята е град Велико Търново, а темата – фокус на всички лекции и работилници – Symбиоза – съществуването на различни форми в един свят, където те не си пречат, а се обогатяват взаимно. Свят, в който архитектурата и природата са едно цяло, различните исторически слоеве образуват непрекъснато изречение, а контрастиращи култури се преплитат, запазвайки своята идентичност.
Целта на темата е да се изследват и да се експериментира с няколко основни вида Symбиоза:
– Symбиоза на природа и архитектура (ярко проявена във Велико Търново);
– Symбиоза на различните исторически пластове – античност, средновековие, възраждане, социализъм, и как съвременната архитектура може да се впише в един толкова сложен контекст – в равновесие със съществуващата среда, но и ясно изявена като нова и различна, отговаряща на съвременните обществени тенденции;
– Symбиоза на различните изкуства и науки – да бъдат представени и изследвани погледите към архитектурата на различни професионални сфери: инженери, художници, актьори, музиканти, политици, културолози, психолози и др.

Темата е оставена отворена, за да провокира различни и неочаквани реакции на участниците в контекста на градската тъкан и съвременните архитектурни тенденции.

В програмата на двуседмичната среща ще бъдат поканени множество видни български и чуждестранни творци/професионалисти от различни сфери, които да представят лекции, специално предвидени за събитието. С удоволствие ще приветстваме членове на КАБ, които да споделят със студенти по архитектура от всички европейски страни своите възгледи за развитието на съвременната архитектура.
В рамките на ЕАСА 2014 в България също така ще бъдат проведени многобройни работилници – конструктивни, теоретични и смесени: ще се построят павилиони, ще се правят временни и трайни архитектурни намеси в градската среда, инсталации, теоретични разработки и много други. Основен фокус на тези работилници ще бъде експериментирането и изследването на интердисциплинарен подход към архитектурата – как различни гледни точки се сливат и зараждат симбиотична архитектура. Ръководителите на тези работилници ще бъдат избрани с конкурс, отворен за всички студенти и професионалисти както от България, така и от цяла Европа.
Обвързани с темата ще бъдат предвидени и многобройни изложби на българи и чуждестранни творци от различни сфери.

Провеждането на EASA в България ще е от огромно значение и полза. Страната ни ще посрещне 400 от най-талантливите и дръзки студенти по архитектура и професионалисти от цяла Европа. Чрез организираната програма на двуседмичната асамблеята всички те ще опознаят българските култура, история и традиции. В процеса на работа ще бъдат разгледани множество въпроси и проблеми на местната архитектура, а творческите решения на всички 400 участници от различни културни слоеве ще създадат огромен потенциал за развитието на архитектурните тенденции България. От друга страна, събитието ще популяризира страната ни сред европейските архитектурни среди. Създадените контакти и културният обмен от EASA ще окажат безценно влияние на българските студенти и млади професионалисти, които ще образуват трайни, сплотени колективи, които да дават образ на българската архитектура в бъдеще.
Събитие от такова естество и мащаб не е било провеждано в България. Организирането на ЕАСА ще натрупа огромен опит, който ще бъде безценен за професионалните среди в страната. След протичането на асамблеята организаторите ще издадат труд, в който този опит ще бъде детайлно описан, с цел да бъде споделен с всички заинтересовани.