Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

40 фотографии на 10 архитектурни студия

Има нещо по-проницателно от приликата… понякога фотографията изявява онова, което никога не се долавя в едно реално лице… Ролан Барт, Camera Lucida

Свързани с образите на света, архитектурата и фотографията са две области, които неволно се пресичат, кръстосват и се оглеждат една в друга. Архитектурната фотография се оказва плод на съвместно творчество: архитектът и фотографът съучастват в крайното произведение… Но тя също така е хибрид, състоящ се от две независими съставки: можем да имаме качествена фотография на много посредствена архитектура, както и една зле фотографирана добра архитектура.
В изложбеното пространство архитектурата и фотографията си взаимодействат, творят заедно и всеки общ продукт е резултат на сложна медийна симбиоза. Прецизният подбор на изображенията целенасочено провокира различно ниво на възприемане на архитектурата чрез фотографията, като не показва реалността на днешната архитектура в България, но търси начините да дестилира архитектурното пространство, да прояви неговия вътрешен заряд, неговия концепт.
Изложбата има за цел да изяви художествения аспект на архитектурата, като сградата започва да се възприема не като професионално постижение, а подходящата комбинация между параметри като форма, мащаб, композиция, светлина, текстури създава определено настроение, усещане, въздействие.
Визуалната култура в България днес има нужда от сътрудничество между различните си сектори, както и от развитие на стандартите и в двете области. Затова изложбата представя серия на архитектурна фотография, в която и двата компонента – както архитектурата, така и фотографията, са устремени да търсят качество.
Така тази изложба се стреми да повдигне нивото на взискателност:
– на архитектурната колегия към своето изкуство, както и към изкуството на представяна на архитектурното творчество чрез фотографията
– на фотографската гилдия към стандартите на представяне на архитектурното пространство и съвременното архитектурно творчество
– на културните среди и на обществото в широк план – към двете сфери на художествена изразност.

Детайли
Място: студио за светлинен дизайн Altronics light, София, ул. „6-ти септември“ 13
Време: 12.02.-27.02.13

Концепция и куратор: Георги Станишев, архитект
Куратор: Виолета Тонкова, архитект
Презентация: Надежда Джакова, куратор в НХГ, специалист в областта на съвременна художествена фотография
Медийни партньори: Abitare
Партньори: Billboard print, „Грея студио“, Domaine Boyar, ресторант P.S. food & drinks.

Участници
Архитекти от 10 архитектурни студия – aedes studio, bureau XII / plus architecture, 10AM АРХИТЕКТУРА, Даниела Топалова и Димитър Славчев, „I/O архитекти“, LP Group, Атанас Панов, „ММХХ архитекти“, OBIA, „Прожектс“, Георги Станишев, архитектурно ателие „Радина Гешева“.

Фотографи (професионални фотографи и архитекти)
Andrei Margulescu, Богданов/Мисирков, Георги Станишев, Димитър Караниколов, Даниела Топалова, Димитър Славчев, Динко Митев, Драгомир Спасов, Минко Минев, Петър Торньов, Симеон Леви, Явор Димитров, aedes studio, I/O архитекти, „MMXX архитекти“, OBIA.

Източник на информация: Вестник „Строителство Градът“