20г. фирма КИО-Иван Узунов

Годишнината на фирмата беше отбелязана с изложба на проекти и картини на ланд.арх. Иван Узунов  в Централен дом на архитекта на ул.“Кракра“11 от 07-15 септември 2011г.

Ланд. арх. Иван Узунов е роден в град Габрово.

Завършва специалност “Ландшафтна архитектура“ в Лесотехнически Университет – София през 1978 година.

Работи като технически ръководител в СП “ПАРКСТРОЙ” София в периода 1978г. – 1979г.,  като проектант в ИПП “Туристпроект” София  през годините 1979 – 1984, а през 1984г. – 1990г. е ръководител група “Ландшафтна архитектура, вертикално планиране, комуникации”.

Инициатор и съучредител на Българската Асоциация за Ландшафтна Архитектура, както и председател в периода 2002г. -2004г.

Член на Съюз на Ландшафтните Архитекти  и на Камара на Архитектите в България.

От 1990г. до 1991г. – собственик и съуправител на дружествена фирма “ВАРИА” с основна дейност строителство и ремонти.

През 1991г. регистрира ЕТ “КИО – Иван Узунов”, която се трансформира през 2002г. в “КИО – Иван Узунов” ЕООД. Управлява и ЕТ “Парксервиз – Илияна Узунова” в периода 2001г. – 2009г.

През 2006г. започва да функционира фирма BULLAND TRADE за производство и търговия на посадъчен материал – декоративни дървета и храсти. Bulland е дружество с партньори от България и Холандия, в което ланд.арх. Иван Узунов е съсобственик.

Екипът на КИО е съставен от ландшафтни архитекти с доказан опит в основните дейности на професията – проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи.

С фирмата ланд. арх. Иван Узунов реализира множество частни и обществени проекти.

За повече информация: www.kyo-gardens.com