Спортен комплекс, кв. Горубляне, София

Проектът разработва спортен комплекс в района на кв. Горубляне, гр. София. Ситуацията е интересна с наличието на стар стадион. Намира се близо до бул. Цариградско шосе като главна пътна артерия, което я прави лесно достъпна. Близостта до един от основните входове на града и същевременно отдалечеността от централната част дава възможност да се провеждат спортни събития и концерти без да се натоварва автомобилният трафик. Теренът е подходящ за спортна дейност и е определен като такъв в предвижданията на ОУП, гр. София. Необходимостта от спортни съоръжения, както на територията на столицата, така и в рамките на държавата, също подкрепя идеята за развитието на повече спортни зони и сгради.

КОНЦЕПЦИЯ

Проектът има за цел да съчетае в себе си природата и новите технологии, възможностите на играта със светлина и формите на една органична архитектура. Цялостната концепция е вдъхновена от гледката към Витоша, която се открива от ситуацията и пресъздава идеята за продължаване на силуета на планината. Обемно-пространствената композиция също така кореспондира на факта, че Витоша е единствената куполообразна планина в България. Залата и стадионът се обединяват в цялостен обем, въплъщавайки в себе си още по-силно идеята за спортен комплекс, благодарение на общо покритие, което създава връзка между тях и определя главните подходи в общата зона между двете. Цветовото решение е повлияно отново от Витоша и нейните върхове.
Концепцията за съдържанието на проекта е изградена върху разполагането на спортна зала и реконструкция на съществуващия стадион. Спрямо разположението и големината на терена е проектирана спортна зала с капацитет 3800 души. Стадионът е реорганизиран като е уголемено игралното поле спрямо нормативите за срещи от местно значение и са разположени трибуни от запад и изток с капацитет 1660 души.

ОСНОВНИ ПОДХОДИ, КОМУНИКАЦИЯ И ОРИЕНТАЦИЯ

Ориентацията на стадиона е по посока север-юг, а залата е хармонично разположена, така че да се създаде приятно усещане за средата и в същото време да се използват максималното възможностите на денивелацията и пространството.
Важна роля в проекта играе и пространството около залата и стадиона. То е решено многопластово – пешеходното движение е развито по естествената денивелация, която се увеличава в посока запад-изток, което дава възможността на по-долно ниво да се разположат двата етажа на паркинга за зрители. Между залата и стадиона се образува площад, чиито пробиви усилват динамичното усещане за средата и улесняват вентилацията на паркинга. Главните входове за зрители на залата и стадиона са разположени в общата зона между двете съоръжения. Нивото на стария стадион е запазено, главният вход на залата е на същото ниво – кота ± 0.00 = 577.7.
Използването на денивелацията на терена дава и възможността игралното поле на залата да се разположи на по-ниско ниво спрямо влизането на зрителите в сградата, което позволява въвеждането на зрители в залата да се осъществи по средата на трибуните.
Достъпът за спортисти е осъществен от ул. Стадион чрез рампи, които водят до общо пространство за спортистите, както на залата, така и на стадиона на кота -3.70 = 568. Обусловен е и самостоятелен ВИП вход от ул. Стадион на ниво -3.70. Пресата, както и администрацията обслужваща комплекса, използват вход достъпен от паркинга на ниво -3.70.

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

Главният зрителски подход, както към залата, така и към стадиона, е от образуваното покрито пространство между двете съоръжения. На кота ± 0.00 във входния вестибюл на спортната зала е разположено кафене и пространството продължава разделено на две равностойни зони, където се намират входовете към трибуните, както и обслужващи помещения за зрителите. Нивото на игралното поле е на кота -3.70, така че влизайки в залата зрителите попадат по средата на трибуната.
Над входния вестибюл е разположена галерия, където има заведения за бързо хранене и бар. При наличие на концерт са предвидени допълнителни входове към залата от ниво -3.70 за местата разположени на самото игрално поле. За тази цел във фоайето на кота -3.70 също са предвидени кафе и обслужващи помещения.
Автомобилният достъп за зрители е решен от ул. Владичина ливада, която е разширена, както предвижда и ОУП, гр. София, така че да не се затруднява движението по ул. Самоковско шосе. Разработен е паркинг на две нива с 834 места.
Достъпът за спортисти е предвиден също в общото пространство между стадиона и залата на кота -3.70 чрез рампи. След фоайето с кафене в междинното пространство на залата и стадиона са разположени масови съблекални.В посока към залата са разположени отборни съблекални и медицинско-възстановителен център с всички необходими помещения и процедури, който има възможност да се ползва и от спортистите на стадиона. Срещу входа за игралното поле са разположени две тренировъчни зали, като е осигурена необходимата минимална етажна височина, а именно от кота -3.70 до кота +4.00.
Под трибуните на стадиона на ниво -3.70 са разположени отборни съблекални, достъпни от общото входно пространство за спортистите след масовите съблекални, както и помещения за треньори и медицински персонал. Това пространство е достъпно за обслужване и от паркинга за зрители на ниво -3.70.
Под трибуните на стадиона на ниво ±0.00 са разположени кафене и магазин, които са с директна връзка към площада между залата и стадиона. Обслужват се от паркинг на ниво -3.70.
Пресата и администрацията на комплекса имат достъп от паркинга на ниво -3.70. Административни офиси са предвидени на ниво ±0.00, а за пресата – кафене на ниво +4.00 и кабини на ниво +6.50.
За ВИП посетители на залата е осъществен самостоятелен достъп на ниво -3.70. Чрез отделни стълби и асансьор има достъп до ниво +4.00, където има зона с кафене и обслужващи помещения, както и вход към луксозните места в залата.
На ниво +4.00 е разположена конферентна зала, така че да е достъпна от спортисти, преса, ВИП посетители и администрация.

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ И МАТЕРИАЛИ

Общото покритие на залата и стадиона е решено в унисон със застъпената идея за лека архитектура. Използвана е стоманена пространствено-прътова конструкция. Отделно от нея е развита и стоманена конструкция, която поема товарите от трибуните, както и стоманена конструкция от рамки в зоната на входния вестибюл и в зоната на тренировъчните зали и конферентна зала.
Общото покритие е решено чрез пневматичен модул от ETFE, което дава възможност за дифузно осветление на залата от дневната светлина, както и придава уникален нощен изглед на комплекса.

 

арх.Цветелина Георгиева

Специалност:  Архитектура

Университет: УАСГ

Година на завършване: 2012

Имейл: tsvetyarch@yahoo.com

Телефон: +359 89 9051608

Ръководител: арх. Румен Грънчаров, катедра „Сградостроителство”