Жилищна структура за колективно обитаване със зона за обществено обслужване

Ситуация : теренът се намира в гр. София, общ. Красна Поляна, до вторичния  градски пръстен. Мястото е комуникативно, както за автомобилен, така и за велосипеден и пешеходен  транспорт.В непосредствена близост се намира метростанция. На юг граничи с парк „Св. Св. Петър и Павел”, на запад с жилищна зона с високо застрояване, на север е обществена сграда до която е бул. „Ал. Стамболийски“, а на изток бул. „Константин Величков”. Предвид натовареното движение по булевардите и анализирайки градоустройството в по-голям обхват, цялата дължина на терена, която кореспондира с булеварда, в дълбочина 45 м се озеленява и се обособява като парк. Този парк ще служи за буферна зона, която предпазва жилищната група от автомобилния шум и прах, освен това свързва парк „Св. Св. Петър и Павел” с общинска градина „Св. Троица“. В остатъка от парцела в югозападния край е разположена детска градина за 4 групи. На това място тя е най-далече от булеварда и най-близо до парка. Разположени са две жилищни групи: северозападно 6 секции и югоизточно 4 секции. Те са на достатъчно разстояние една от друга и от детската градина, така че да не пречат на ослънчаването. Осигурено е достатъчно място около сградите за преминаване на автомобил с специален режим, при нужда. Има по 3 контейнера за боклук  на всеки 2 входа.

Данни: 200 бр. апартамент, от които: 10 бр. еднопространствени, 90 бр. с 1 спалня, 80 бр. с 2 спални, 10 бр. с над 3 спални, 10 бр. тип лофт

За всяко жилище има складово помещение в подземния етаж. Осигурени са 213 паркоместа в подземен гараж  с площ 5000 кв.м., където има автомивка и помещение за велосипеди и мотори.

Спрямо ал. 2 чл. 659 гл. 16 от НАРЕДБА № IЗ-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БEЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР гаража е проектиран с една двулентова и една

еднолентова рампа, разположени разсредоточено. Осигурен е достъп от гаража до стълбището на всяка секция, включително и до междублоковото пространство, както и до кухнята на детската градина, от където е осигурено извозването на отпадъци.Партера на жилищната структура е решен изцяло за обществено обслужване, като предвиждат охрана за всеки вход, магазини, ресторант, кафе-сладкарница, аптека, книжарница, фитнес и конферентен център за бизнес стещи.

Обемно-планировъчен анализ: сградата представлява секции, образувани от по-малки елементи, които са получени от разминаването на терасите и лоджите на жилищата по етажите. Наподобява наредени паралелепипеди един върху друг, който се разминават във вертикална посока. Тук е и връзката между съществуващите постройки и проекта –  идеята е да се запазят малките елементи в цялостния облик.

Изпълнение: Конструкцията  е монолитно – стоманобетонна със скрити в плочата греди. Фасадната  визия  е постигната чрез алуминиеви композиционни панели в 2 цвята: бял и светло сив. Защитата на сградата от подпочвените води е осигурено чрез дренаж.

арх.Мануела Тихомирова Еленкова

специалност: Архитектура
университет: ВСУ „Любен Каравелов“ – гр. София
ръководител: арх. Емил Сардарев
година на завършване: 2013
Имейл: manuela.elenkova@abv.bg