Архитектурно училище на остров Адата в Пловдив

СИТУАЦИЯ
Мястотото за проектиране на архитектурно училище е най-големия остров на река Марица – Адата, който се намира в гр.Пловдив. В момента той е необитаем и трудно достъпен.
Пловдив има 7 района. 6 от тях са южно от Марица и 1 северно. На изток от острова са разположени едни от бедните и западнали райони- Източна индустриална зона и Столипиново. Принципно не се очаква да има голям пешеходен поток от северния район на Пловдив, единствено Пловдивския панаир е зона в този район, откъдето биха дошли големи групи хора. Главният поток е от юг.
Островът е разделен от основна пътна артерия на града, високоскоростният 6 лентов път минава като мост, на 10м над острова, движението е интензивно, нивото на шума високо и е неподходящ за достъп до острова. В момента това е единственият пешеходен достъп до острова.
Разположението на съществуващите мостове по Марица, показва огромното разстояние западно от остров Адата, в което липсва какъвто и да е мост и следователно връзка между южния и северния бряг.
Районът около острова е западнал, самият остров е необитаем и пустеещ, Пловдивският панаир няма вход за посетители от южната страна и изцяло е загърбил Марица. Самото корито на реката е неподдържано. На южния бряг има новопостроена жилищна кооперация на 12 етажа /в непосредствена близост до супермаркет Билла/.
В района има много зелени площи, но са пустеещи и неподдържани, коритото на реката подлежи на корекция.
Спирките на градския транспорт не се намират на бул. Марица, а на успоредния му вътрешен булевард. Подходящо би било да се подсигури пряка пешеходна връзка с бъдещи парк.

Мостът е на близо 10м. над острова, трафикът е изключително натоварен и не е подходящ за пешеходна и автомобилна връзка с острова. Максималното ниво на реката е 1,5м. под нивото на осторова /който е заобиколен от подпорна стена/. Трябва да се предвидя специални мерки за високи подпочвени води. Разликата между височините на бреговете е 1 и 2м. Евентуален бъдещ мост не би бил възпрепятстван от тази минимална разлика в нивата.

КОНЦЕПТУАЛНИ ИДЕИ – ПАРК:

– Площадно пространство на мястото на събирането на двата лъча на мостовете
– Обособяване на 5 къта -спорт, тих към, водни атракционни, лятна сцена и вторичен център
– 2 симетрично разположени точки, от които стартират алеите, свързващи кътовете
– строго геометрична алейна мрежа, комбинирана с пейзажна алейна мрежа
– водни елементи
Проектирам 2 моста към острова. Южният мост е главния и по него ще се осигури и автомобилен достъп, който ще бъде ограничен само до подземния паркинг на сградата и за пожарна. Алейте около училището и по моста са с усилена настилка. Северният мост ще е само пешеходен и ще бъде на по-високо ниво над водата, за да може да се осигури евентуално преминаване на лодки под него. Осовите линии на двата моста се събират и разделят острова като отделят часта на училището и парка. На мястото, където се събират осите, предвиждам площад.
В северната и южната част на площада, от точката където свършва оста на моста и започва площада проектирам алеи съответно до: 1/ вторичния център, 2/ мястото с водни атракциони /северния площад/, 3/ площада със сцена/ на юг/ и 4/ тихия кът/най-източната точка/.

Арх. МИХАИЛ АРНАУДОВ

Университет: УАСГ,

Специалност: Архитектура, катедра Обществени сгради

Година на дипломиране: 2014

Контакт: mihail.g.arnaudov@gmail.com

Тел.: 0887 480 996