Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Първо място в конкурса за бившия Партиен дом в Пловдив

След реконструкцията на бившия партиен дом от панорамното кафе-ресторант на последния етаж ще се открива най-красивата гледка към Пловдив. Това коментира кметът на Пловдив инж. Иван Тотев след официалното обявяване на резултатите от приключилия конкурс за идеен проект за обновяването на сградата на площад „Централен“ №1.
Общо 8 колектива участваха със свои идейни проекти, които по думите на председателя на журито – зам.-кмета инж. Димитър Кацарски, са много стойностни и качествени. Най-пълно на критериите за оценяване – архитектурна концепция и енергийна концепция с икономическа обосновка, е отговорил проектът на обединение „22 век“ с ръководител арх. Чавдар Тенев. Предложената разработка предвижда постигане на т.нар. близко до нулево енергийно потребление на сградата, с което тя ще отговаря на клас А+.
С една точка разлика на второ място е класирано идейното предложение на екипа на арх. Асен Мерджанов, а на трето – на „Арко студио“ с ръководител арх. Петко Костадинов. Останалите участници в конкурса са: обединение „Палас“ ЕООД и партньори“ с екип: арх. Костадин Палазов, арх. Иво Скоклев, арх. Стефан Стефанов, арх. Христина Стефанова и арх. Елисавета Палазова; „Архстудио-Ш“ ООД с ръководител арх. Георги Шопов; „Колорит Проект“ ООД с ръководител арх. Стоян Василиев; „Архонт“ ЕООД – София, и Студио „Пранови“ от Венеция.
Предстоящата реконструкция и модернизация е насочена към създаване на нов естетически облик на сградния комплекс и подобряване на енергийните и функционални характеристики на 12-етажното административно здание. До края на май трябва да е готов техническият проект, който предстои да бъде възложен на спечелилия колектив. Инвестиционното намерение на община Пловдив е с готовия проект да кандидатства за грантово финансиране пред Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

Първо място: обединение „22 век“
Проектантски колектив:
Архитектурна концепция – арх. Чавдар Тенев, арх. Мария Стоянова, арх. Екатерина Генева, арх. Володя Стоянов
Енергийна концепция – арх. Димитър Паскалев, инж. Валентин Василев, инж. Кирил Велковски, арх. Аспарух Марков

АРХИТЕКТУРНА КОНЦЕПЦИЯ
Със своето местоположение и високия си силует сградата на община Пловдив (бивш партиен дом) се явява основен градообразуващ фактор на площадното пространство и визуален репер на пешеходната ос по ул. „Княз Ал. Батенберг I“. Тя не може да остане безучастна към сложната градоустройствена среда на тази зона, категорични са авторите на първопремирания проект. Отчитайки това и търсейки добрата симбиоза на сградата с околната й среда, в идейния проект те предлагат подземното, антично ниво на площада да намери отзвук в новото обемно-пространствено решение, като се създаде общо покрито преходно пространство пред входовете й, обозначено със стилизирана колонада, положена в геометричния растер на античното ниво.
 
Връзката античност – съвремие
се подчертава и с новопроектираните панорамен асансьор и панорамен етаж, които също попадат в растера на античния град. Проектното решение предлага на един следващ етап да се използва нивото под площада за изграждане на паркинг за 110 коли с подходи и изходи от ул. „Иван Вазов“ и ул. „Крали Марко“. Тази идея осигурява възможност и за реализиране на връзка на административната сграда с историческите пластове на площад „Централен“ при неговото бъдещо развитие.
В съответствие със съвременните изисквания за управление на общинската администрация се предлага

Зониране на сградата по нива
Обслужването на гражданите е съсредоточено на първите два надземни етажа. С остъклена покривна конструкция вътрешният двор се приобщава към партерното ниво, поемайки функцията на фронтофис. Освен визуална от него се осъществява и пряка комуникационна връзка между двата етажа с новопредвиден асансьор. За удобство на гражданите в тази зона освен административни офиси са предвидени банков клон, книжарница и малко кафе. На втория етаж, над главния вход, е оформен конферентен блок – една зала със 150 места и две малки с по 20 места. Горните типови етажи на високото тяло, където са разположени административните служби, стават отворени работни пространства с минимално количество леки преградни стени. За целта всички вътрешни тухлени стени се премахват, което значително облекчава собственото тегло на сградата и нейната конструкция. Осигурена е възможност в северозападната част на всеки етаж да се обособи т.нар. директорски тракт.
За нормалното обслужване на сградата е предвиден трети асансьор, на мястото на сегашния етажен коридор към стълбищната клетка. За осигуряване на пожарната безопасност на високото тяло на сградата, освен съществуващата основна стълба и новия асансьор, включен в режим на аварийна работа, се предвижда и аварийна стълба от стоманена конструкция, окачена по източната фасада.
 
Бъдещият панорамен етаж
е така планиран, че да осигурява гледки във всички посоки на града и Родопите от юг. За изграждането му от лека стоманена конструкция, се премахва най-горната наклонена бетонова плоча на покрива. Обособеното панорамно заведение-ресторант е решено на две нива за още по-добрата видимост от всички места. Носещата конструкция на покрива е решена така, че да не се изявява на фасадата, и завършекът на сградата във височина да изглежда леко и ефирно.

Фасадно оформление
Търсейки нова модерна визия на сградата и постигане на максимално естествено осветление на отворените вътрешни пространства, се предлага цялостно остъкляване на фасадите с изключение на плътните бетонови стени и стените на новите санитарни възли.
Остъклените фасади създават строг вид и модерен образ на сградата.

ЕНЕРГИЙНА КОНЦЕПЦИЯ
За да бъдат избегнати обичайните проблеми на остъклените фасади, свързани със загуба
на топлина през зимния сезон и съответно силно прегряване през летния сезон, в
проектното решение се планира използване както на най-новите постижения на
модерната стъкларска индустрия, така и изключително ефективно архитектурно-техническо решение със стъклена фасадна структура от няколко слоя. За постигане на единство на архитектурния образ и цялостната топлозащита на сградния
комплекс в идейния проект е разработено фасадното оформление и на ниската част, в която е разположена концертната зала и помещенията на пловдивската филхармония.
 
Постигане на т.нар. близко до нулево енергийно потребление
Основните принципи, на които се подчинява проектното решение за ЕЕ и ОВК, са:
– Максимално използване на слънчевата енергия и дневната светлина. Абсорбиране вместо изхвърляне
– Използване на лъчиста енергия за отопление и охлаждане
– Буфериране на топлинна енергия (топлина и студ)
– Интегриране на фасадните решения със задачи на ОВК и ВЕИ инсталации
– Адаптивна и активна слънцезащита, двойни фасади,кристални стъкла
– Максимално интелигентно управление (BMS): оптимизация на осветление, слънцезащита, ОВК, ВЕИ
– Намаляване на инсталираните мощности за сметка набуфери на възобновяема енергия.
Амбицията на проекта е постигане на т.нар. близко до нулево енергийно потребление, с което сградата ще отговаря на Клас А+ според предстоящите промени в нормативната уредба за енергийна ефективност на сградите в съответствие с Директива 2010/31/ЕС.
Проектът използва три системи за добив на топлинна енергия от слънцето и една система за добив на фотоволтаична енергия.

Двойната фасада
е най-доброто съвременно решение за офис сгради. Параметрите й са значително по-добри от традиционната стъклена „моноскин“ фасада, посочва арх. Димитър Паскалев. Представлява окачена алуминиева фасада с три стъкла, между които има две камери. Външната камера е разширена, като в нея са разположени слънцезащитни ретрооптични щори, които са запазени от въздействието на вятъра и външния прах. Има добър топлоизолационен ефект: изхвърля се обратно навън попадналата върху щорите слънчева светлина и в същото време се пропуска дифузна светлина в помещенията. Вътрешната камера е тясна, като второто и третото стъкло се монтират като стъклопакет. Стъклата са кристално прозрачни, с нискоемисионно покритие.
На южната фасада се предвижда монтиране на фотоволтаични модули с максимална мощност 90кWр.

Мултимедиен екран
Северната фасада не се нуждае от слънцезащита. В същото време тази фасада трябва да работи като мултимедиен екран, обърнат към пешеходната улица. Проектът предлага превръщането на цялата фасада в прожекционен екран чрез достъпна техника, използваща самата фасадна система. В северните елементи вместо щора се монтира рулон от полупрозрачен промазан плат с висока степен на външна отразителност, подходяща за прожекция. Всички рулони се спускат и вдигат едновременно, управлявани от БМС.
Специалният дизайн на фасадата с тънкия хоризонтален шлиц дава възможност за третиране на цялата фасада като прожекционен екран.

Сградната автоматизация
има решаващ ефект върху енергийната ефективност на сградата, тъй като оптимизира и интегрира всички ефекти на отделните системи. На централизирано интелигентно управление подлежат слънцезащитните щори, конвекторите и осветлението. Към автоматизацията влизат различни точки и фактори на измерване: външна радиация, вятър, вътрешна топлина, въглероден диокис, присъствие и др. Задължително е използването на метеостанция, както и статистически данни. Сградната автоматизация поддържа оптимално нивото на дневната светлина, следвайки алгоритъм и отчитайки облаците.

Възвращаемост на инвестицията
Общата стойност на проекта възлиза на 7 571 550 лв. Над половината от средствата – 4 039 450 лв., са за дейности по ЕЕ и ВЕИ, като за осигуряването им община Пловдив още тази година ще кандидатства пред Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Според направените от проектантския екип разчети при използване на грантово финансиране собственото участие щесе изплати от спестена енергия за по-малко от 5 години. Предвижда се реализирането на проекта да се осъществи на три етапа в рамките на година и половина.

Арх. Димитър Паскалев: Енергийната автономност на сградите не е мит, а дневен ред за съвременната архитектура!
Сградите разполагат с достатъчно енергия от заобикалящата среда: слънце, вятър, енергия на земята. Независимостта от растящите цени на невъзобновяемата енергия удължава устойчивостта на сградите в целия им жизнен цикъл. Трябват ни нови концепции за извличане на тази енергия и употребата й за нуждите на сградата. Истинско инженерно предизвикателство е постигането на рентабилни решения. Предизвикателството изисква мултидисциплинарни и мотивирани екипи, какъвто създадохме в Институт за нулево енергийни сгради. Надявам се, че първите такива реализации ще отключат нови хоризонти за местна строителна икономика и ще мотивират инвеститорите да поръчват подобен род проекти. Предполагам, че е вероятно с подобни реализации България да се превърне лидер в областта на Балканите и да може да изнася технологии и ноу-хау. Ето защо емблематични проекти като този в Пловдив е много важно да се случат!

Арх. Чавдар Тенев, арх. Мария Стоянова, арх. Екатерина Генева: Античното ниво на площада намира отзвук в новото обемно-пространствено решение
Партийният дом се явява визуален завършек на една богата на архитектура пешеходна зона, преминаваща през градския център и привличаща със своето обаяние, както пловдивчани, така и гостите на града. След повече от 40 години експлоатация, съпроводена с чести функционални промени и многобройни преустройства, както и при достигнатите днес нива на развитие на строителните технологии, материали и оборудване, и променените потребности, сме убедени, че е дошъл момента да се вдъхне нов живот на тази сграда. Разработената идейна концепция се основава, освен на изискванията на заданието на възложителя, така и на извършения от нас задълбочен анализ на три важни теми:
1. Присъствие на зданието в площадното пространство и връзка с околната среда;
2. Функция и функционални потребности;
3. Фасадно оформление и енергийна ефективност.
Административната сграда на община Пловдив присъства в една градоустройствена среда с особена значимост за града, среда наситена със следи от различни епохи от градския живот, среда наситена с важни обекти, обслужващи обществения живот на пловдивчани,среда на комуникационни развръзки на активно пешеходно движение, събирателна точка на няколко оси: главна улица, ул. „Иван Вазов“, ул. „Кап. Райчо“, връзка с Цар Симеоновата градина и пр. Тази устройствена среда е централният градски площад на Пловдив и сградата участва активно в нея. Тъй като конкурса за обновяване на Партийния дом изпревари по време подготвяния международен конкурс за нова визия на площад „Централен“, сме се опитали все пак да намерим добрата симбиоза на сградата с площадното пространство. За целта предлагаме подземното, антично ниво на площада да намери отзвук в новото обемно-пространствено решение, като се създаде едно общо покрито преходно пространство пред входовете на общината и филхармонията, обозначено със стилизирана колонада, положена в геометричния растер на античното ниво. В тази връзка предлагаме мозаечните пана на Йоан Левиев, които в момента са около входа на административната част и са силно неглежирани, да се преместят при входовете на филхармонията, където се оформя представително покрито пространство. В подчертаване на нашата идея, панорамният асансьор и панорамният етаж – своеобразен завършек на силуета на сградата и интересен акцент, ще бъдат изградени също в растера на античния град, защото това са новите елементите на сградата, които смятаме, че трябва да имат отношение към туристическата стратегия на града. Освен това, ситуирайки панорамния асансьор на това място, се получава естествено разделяне на двете коренно различни функции на сградния комплекс – административна част и културна част. Разполагането на панорамния асансьор от страната на централния площад, благоприятства не само визуалното му възприемане, но осигурява и лесен достъп, както от самия площад и неговото ниво, така и от евентуалното бъдещо подземно ниво, където в перспектива има възможност да се разгърне подземен паркинг и да се търси връзка с подземната археологичната структура.

Източник на информация: www.stroitelstvo.info

Второ място

Трето място