Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Конкурс за реновация на пространството пред Дом на културата “Борис Христов” в Пловдив

На 20 октомври, понеделник, е официалния старт на архитектурния конкурс за реновация на пространството пред Дом на културата “Борис Христов” в Пловдив. Обхвата на проекта включва тротоара пред сградата, триъгълното зелено пространство и улицата, която ги разделя.

В конкурса могат да вземат участие архитекти, урбанисти и ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност, самостоятелно или в екип. Те трябва да предадат своите проекти до 10 декември 2014 г., а необходимите изходни материали са достъпни за сваляне тук.

Този конкурс въвежда няколко нови практики в провеждането на конкурси в България. В програмата е фиксиран максималният бюджет за реализацията на проекта. Също така е обявен и хонорара, който ще получи победителя в конкурса след сключване на договор с Общината. Самият договор, който Община Пловдив ще подпише с победителя, също ще бъде публикуван на страницата на конкурса. Процедурата по провеждането на конкурса е съобразена със „Закона за обществените поръчки“ и е консултирана с независим юрист. Всички тези стъпки са направени, за да бъде осигурена максимална адекватност на проектантските предложения, но и предвидимост на процеса, както за проектантите, така и за Община Пловдив.

Възложител на конкурса е Община Пловдив, изпълнител е ONE ARCHITECTURE WEEK, а подготовката на заданието мина през две обществени обсъждания до сега.

Цялата информация е достъпна на официалната страница на ONE ARCHITECTURE WEEK.

Kolaj_02DK

Награди:

Десетте финалисти
Десетта проекта-финалисти ще бъдат представени на изложба в периода 17 декември 2014 – 15 януари 2015.

Трите наградени
Всеки от избраните три най-добри проекта ще получи парична награда в размер на 1.500 лева (с ДДС, ако това е приложимо).

Побетителят
С класираният на първо място ще започнат преговори за сключването на договор с Община Пловдив за изготвяне на инвестиционен проект на база идейния проект, класиран на първо място. Проектантският хонорар за изготвяне на инвестиционен проект е 15.000 лева с ДДС.