Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Академия за театрално изкуство в гр. Пловдив

Целта на проекта е изграждането на Академия за театрално изкуство  в град Пловдив на един исторически и значим терен за града – бившата Сточна гара.

Теренът, определен за проектантска намеса, е интересен поради мястото си в динамичната част на града и своята историческа съдба, белязана със значимите ладшафтни постижения на Люсиен Шевалас, който превръща тази част в един от най- големите разсадници на България – Пепиниерата. Пепиниерата в годините от 1887 до 1918г е социално и културно ядро – с градска баня, 2 заведения, в разсадника са се празнували много от значимите празници. По-късно парковата зона се устройва като Сточната гара на град Пловдив. Един необходим проект, изпъленен от арх. Крум Плакунов.

Така върху изначалната схема на парковата среда и ясните очертания на нефункциониращата гара, но съществуваща като сграден фонд, се основава основната концепция за обемното  и ситуационно изграждане на проектта. В композицията ясно се очератват съществуващите  4 силни шриха-  дефинирани в земя и зеленина – бивши ж.п. линии. С тяхната насоченост и структура, подкрепени с магазията на гарата, се очертава и главната насоченост на новата сграда.

Ситуацията, макар и не в центъра на града, има бърза и ясна връзка с него, а също така и с „Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство“. Теренът има връзка с театрите и университетите в Пловдив.

Виждайки архитекта като личност, която трябва да има гражданска позиция и предлага реформи в градската структура, се предлага един цялостен архитектурен, образователен и ландшафтен ансамбъл.

Гарата и паркът се сливат в една обща издължена линеарна композиция. Изграждат се два основни пункта- площад, осъществаващ връзката с центъра на града , парк, социално ядро за срещи и почивка, и сградата между тях. Сградата е един вид преминаване ,в смисъл на преживяване в самата нея. Сградата изминава един път и едновременно, свързвайки двата пункта, създава разнородни емоции, внушения, представя различни сцени.

Една театрална академия има сложна и интересна функция, която има за цел да обедини 3 функционални клина- театър, зали, университет. „Театърът“ като основен елементстава нейното сърце, което се обгръща, достига и изтича от другите зали и университета. Сградата заживява своята логична последователност с начало, кулминация и развръзка.

Главните подходи съм на улицата дават бърза връзка до всички зали или кабинети, дават и директна връзка към парка. Университетският клин се явява на второ ниво, вдигнат във въздуха в търсене на архитектурна пластика, метафора за извисяване на образованието, препратка към миналото; въвежда се елементът вода- връзка с банята, съществувала по време на Пепиниерата,  и не на последно място – в търсене на хармония в архитектурния образ със старата гара и в частност с конструкцията на магазията.

Сърце на академията е театърът.Той като една черна кутия е облечен и отвън с черно, графично подкрепен с цялостното фасадно оформление- графично, в сиво и черно. Определени зони са решени експресивно- склуптурно, допълващи линеарно-хоризонталната композиция. Цялостният екстериор живее в хармония, по височина и ширина, с гарата и съществуващите предпоставки.

Интериорът работи на принципа на контрастта като материали – вътрешното оформление е решено топло и светло с преобладаващи естествени материали- дърво и бялото като цвят. Общата концепция на интериора напълно е продиктувана и вдъхновена  от екстериора и залегналите функционални търсения на интересни ракурси, преливащи пространства и ясни връзки до всяка зона от сградата.

В театралната зала са съчетани цветовете – черното и дървото. Единствено тук в екстериор и интериор третирането е мислено вертикално- едно извисяване, подчертаващо величието на случващото се в сърцето на академията.

арх. Велислава Папазова

Специалност – Архитектура 
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Година на завършване: 2015г.
Телефон: 0883461365