Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Природонаучен музей на брега на Варненското езеро “IN NATURE MUSEUM”

Проектът представлява разработка на природонаучен музей. Основната концепция на сградата е свързана със специфичното му местоположение- на брега на Варненското езеро.  Идеята е  той да бъде в хармония със заобикалящата го среда. Природата навлиза в дизайна на музея, както отвън, така и вътре. Целта е посетителят още с влизането си да се пренесе в един имагинарен свят наситен с флора и усещане на близост с природата

Главната концепция на проекта е събирането на три елемента в един обем.- Земя, Небе, Вода. Това са три земни елемента, които дават най-обща представа за света, който ни заобикаля, и в който живеем.

Градоустройствена  концепция

В новия ОУП на Варна южният бряг на Варненското езеро е предвиден за развитие на рекреационни, жилищни, търговски и развлекателни  дейности свързани с водата. Проектното решение предлага развитието на курортен комплекс  тип “марина”,в който са включени частни жилищни имоти, обществени сгради и рекреационни зони.

Екологични характеристики

Дъното на котловината, в която е разположено езерото е покрито от дебел (10-30см) тинест нанос. В най-дълбоките части дъното е покрито с черна сероводородна кал. Средногодишната температура на езерото е 14, а в придънния слой-около 8 градуса.

В южното крайбрежие се проектира да се разположат т.н. влажни  зони, в които да се заселят птиците, заемащи сега част от северния бряг.

Ситуационни характеристики

Разработваният терен се намира на брега на Варненското  езеро- едно от най- големите

и дълбоки езера по бъгларското черноморие. Първоначално то се е свързвало с морето чрез

р. Девня. В по-късен етап, при развиването на варненското пристанище, се създава изкуствен

пясъчен канал, който свързва езерото с морето, като в същото време започва да се използва за

воден транспорт.

 

Формата,която избрах за музея изцяло следва характеристиките на парцела и общата концепция на сградата , която е природата да се вписва в архитектурата на сградата . Главната концепция в проекта  е обединяването на трите природни елемента ЗЕМЯ, НЕБЕ, ВОДА в едно, всеки един от които присъства като отделна зала в музея.

За да се увелича връзката връзката на природата  със сградата реших подхода  от главната алея да води посетителя до зеления покрив на сградата чрез рампа стигайки до театрално пространство и мултимедиен екран, подходящ за кратки представления на открито.

Влизайки в музея се озоваваме в широко атриумно пространство , оправдано от широкоплощния обем на музея. Преминаваме през три основни експозиционни зали, всяка една от които характеризират трите природни елемента ЗЕМЯ, НЕБЕ, ВОДА. Те се свързват в едно цяло чрез зелени пояси от естествена растителност и опасват цялото атриумно пространство. Музеят е съставен от три основни обема  като във височина два от тях са на 2 етажа, един на три.За да е успешен един проект трябва да е както добре организиран , така и атрактивен. Затова съм включила във всяка една експозиционна зала да присъства атракция.

В зала ЗЕМЯ тази атракция е тропическа зона  с пеперуди и растения.

В зала НЕБЕ това е планетариум , който отвън представлява  мултимедийна сфера. Предвидена е спираловидна рампа около сферата, която води посетителя до последното най-високо ниво.

В зала ВОДА тази атракция е панорамен  аквариум в естествена флора и фауна. Около него  са предвидени места за сядане , които осигуряват на посетителя красива гледка.

В музея са включени още прожекционна зала, кафене  и книжарница.

Своето място заемат и изследователски център и администрация, които допълват цялостната функция на музея.

В главната си идея за проекта исках да създам пространсво богато на естествена растителност. Природата да влиза отвън навътре  и да създава едно имагинарно чувство на посетителя.

арх. Борислава  Петкова

Специалност: Архитектура
Университет:  ВСУ “ Черноризец Храбър „
Година на завършване:  2014г.
телефон : +359 899 412526