Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Общо събрание на РК София област

Уважаеми колеги,

На 17.03.2016 г.(четвъртък), от 17,00 ч. в УАСГ, ще се проведе общото отчетно-изборно събрание на РК София област при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на РК София област за изтеклия тригодишен мандат и отчет за изпълнение на бюджет 2015 г.
2. Обсъждане и приемане на бюджет 2016 г.
3. Обсъждане на кандидатури за централните органи на управление на КАБ
4. Избор на председател на РК София област
5. Обсъждане и гласуване на предложения за решения към Общото отчетно-изборно събрание на КАБ
6. Избор на членове на съвета на РК София област и на делегати за предстоящото общо отчетно-изборно събрание на КАБ.
Залата, в която ще се проведе събранието, е 226 (втори етаж, първата зала след кафе-клуб „Джамборе“).