Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Градоустройствен проект „Конверсия на пристанищна територия „Варна-Изток“

Концепция:
  Пристанище „Варна-Изток“ е неизменна част от търговската/транспортна мрежа на град Варна, но също така е и огледало на развитието и просперитета на морската столица. Поради своето ключово разположение между културно-исторически резерват „Одесос“ и акваторията на „Черно Море“, територията играе главна роля в цялостния облик на градската среда. Съвременните практики показват, че усвояването на подобни зони не търпи нормативни ограничения.
 Проектът прилага частична конверсия, като основната цел е изнасянето на всякакви товаро-разтоварни функции на пристанище „Варна-Изток“ към северния бряг на езерото. Причината е малкият капацитет на територията, който не позволява приемането и обработката на високотонни контейнеровози.
  Новоосвободената територия се приобщава към централната градска част, като там се предвижда реализирането на сгради и съоръжения в рамките на общественото обслужване:
   -център за фестивални и конгресни дейности
   -цаучно-образователен център по Ихтиология
   -аквариум
   -амфитеатър
   -паркова част
   -рибарско селище
   -нова „Автогара Варна“
   -комплекс Хотели
   -ново яхтено пристанище и пасажерски терминал
   -търговска зона
 Застрояването е малкоетажно и средноетажно. Залага се на прозрачност във фасадните решения с цел плавното преминаване от високата интензивност и динамика на градската среда, към спокойствието и хармонията на акваторията. Проектът се съобразява изцяло с предвижданията в общия устройствен план на град Варна.
  Задачата е разработката на многофункционална зона за обществено обслужване, която да подпомогне за развитието в сферите на: културата и социалните дейности; туризмът; транспорта (интермодалния транспорт); рекреацията; търговията.
Тема на проекта: Конверсия на пристанищна територия „Варна-Изток“
Вид: Градоустройство
Проектант: арх.Теодор Мирчев 
Дипломен ръководител: доц..д-р арх.Валери Иванов
Специалност:архитектура 
Университет: УАСГ
Година на завършване: 2016
тел: 0897 87 18 47
сайт: www.arhitekt.bg