Ангел Захариев

Архитект

рег. № КАБ: 01421

e-mail: a.zahariev@aaa.bg

Skype:

уеб страница: http://www.aaa.bg

Телефон: 02/ 489 99 00

Адрес за кореспонденция:
София, Бизнес Парк София, Сграда 8С, Етаж 6