"ИНТЕГРА КОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД

Проектантско бюро

ЕИК:

e-mail: aneta.slavova@abv.bg

Skype:

уеб страница:

Телефон: 02/866 17 19

Адрес за кореспонденция:
София, бул. "Хр. Смирненски" 2, ет. 4

Управители:
арх. Анета Любчова Славова - 00279