ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА РОЗОВО МАСЛО С ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС – „ИЗЖИВЕЙ БЪЛГАРСКОТО“

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Тема: ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА РОЗОВО МАСЛО С ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС –„ИЗЖИВЕЙ БЪЛГАРСКОТО“

Дипломант: Арх.Цветина Маринова

Дипломен ръководител: доц.д-р арх. Виолета Комитова

Специалност: Архитектура

Университет: УАСГ

Контакти:

Email: tsveti.marinova@abv.bg

Телефон: 0878 47 49 42


Как да се докоснем до древни култури и вековни традиции и ценности?

Как да превърнем България световен лидер в опазване на културата, традициите и обичаите?

Как да дадем тласък на икономическия растеж, развитието на туризма, как да използваме устойчивите иновации?

Как да помогнем за успешното и бързо реализиране на приетата в ЕС „Зелена сделка“, във време, в което емисиите на CO2 във въздуха, са най-високи в историята на човечеството?

Как да бъдем устойчиви и да работим за въглеродно неутрална икономика, когато природата носи дълбоки белези от човешката дейност?

 

Течното злато на България – Българското розово масло е  ненадминато по качество в цял свят векове наред. Две трети от световното производство се осъществява в България. Добива се от цветовете на българската Роза „Дамасцена“, един от символите на България,  част от нематериалното световно културно наследство на ЮНЕСКО.

Подходящи условия за виреенето си, намира в Долината на розите и тракийските владетели, територия в централна България, с богато културно-историческо наследство от световно значение.

Проектното решение на Дестилерия за розово масло с туристически комплекс е ситуирано в град Казанлък-център на Долината. Сградният фонд, състоящ се от три части – производствена; административна и туристическа част, цели създаване на „спирка, част от туристическия маршрут, включващ значимите обекти в района – множеството древни тракийски гробници-могили,  реализиращия се обект „Светът на траките“, подводният град Севтополис-столица на древното тракийско царство, Музеят на розата, Институтът на розата и етерично-маслените култури, множеството минерални извори.  Атракция за туристи от цял свят представлява Фестивалът на розата.

Сградата е ситуирана в северната част на град Казанлък, върху изоставена и непълноценно използвана територия. Богато озеленената новопроектирана публична част в южната част на комплекса, откъдето са главните подходи към сградата, е в пряка връзка с прилежащите терени за озеленяване, спорт и атракции.

Формата на сградата е вдъхновена от преплитането на ценностите на Долината– природното богатство – розовите масиви от маслодайната роза „Дамасцена“ и културно-историческото наследство – древните тракийски гробници, под формата на могили.

Оповавайки се на тракийските духовни ценности за издигането на природата в култ, се цели препратка към историята и запазване на духа на мястото, дообогатяване пейзажа и природния ландшафт, запазвайки доминиращите природни дадености.

Следвайки тенденциите за икономически растеж и иновативност, концепцията прераства в създаването на устойчива сграда, отговаряща на изискванията на американския стандарт LEED за зелено строителство.

Зелените покриви предотвратяват ефекта на топлинния остров и улесняват  оттичането на повърхностните води. Подземният резервоар служи  за  преизползване на дъждовната и отпадната вода от производствените процеси, а ферментаторите– за производството на биогаз от отпадъчните материали.

Туристическата част на сградата цели създаването на иновативен музей, еко ресторант и „Умен“ хотел.

Във фоайето е обособено място за дегустации на продукти от роза Има и  карти с добавена AR реалност, използващи се чрез приложение на мобилния телефон и представящи значимите обекти в региона.  През стъклената стена на музея, чийто  експонати са свързани с розите и тракийското наследство, се наблюдава производствения процес в дестилерията. Кулминацията на посещението, е стая с виртуална VR реалност, в която чрез каски за виртуална реалност, се осъществява разходка из древните могили в региона и  розовите масиви край Казанлък.

Еко ресторантът предлага ястия от хранителни продукти от локални фермери.

„Умните“  хотелски стаи  целят спестяването на енергия и ресурси за персонал. Гостът сам изпълнява различни функции чрез устройства, използващи IoT (Internet of things).

Офисите в административната част са висок клас и осигуряват повишено качество на работната среда.

Използван е методът на сухото строителство. Конструкцията на сградата е метална. Изборът на материалите във фасадно отношение е с оглед на минимален разход на суровини и енергия, дълготрайност и възможност за рециклиране.

Използвани са главно естествени материали – дърво и камък и „умни“фасади – фотоволтаична фасадна система, базирана на аморфен силиций и адаптивна двойна фасада, състояща се от дървени ламели и самопочистващо се стъкло.

Правейки крачка назад във времето, възползвайки се от технологиите на бъдещето, комплексът предоставя възможност за ИЗЖИВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО, усещайки българския дух и величието на българските традиции, ценности, бит и култура.