Градът и планината- концепция за зелена връзка София – Витоша

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: арх.Христо Петров Христов

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: „Архитектура“

Катедра: „Градоустройство“

Дипломни ръководители: проф.д-р арх. Валери Иванов, гл. ас. Венета Златинова,

Контакти: Телефон: 0895588534, E-mail: h.hristov31@gmail.com


Концепция за зелена връзка София – Витоша

Проектът цели да оптимизира диалога между гр. София и пл. Витоша, като свърже центраната градска част на столицата с подхода към сверните склонове на планината,  използвайки максимано един от съществуващите зелени клинове на София, заедно с изградената кабинкова въжена линия (Симеоновския лифт).

За да се възстанови непрекъснатостта на зеления клин, нарушена от околовръсния път и прилежащото му застрояване с мащабни търговски сгради, се налага преминаването му над южната дъга и изградените между сградите паркинги до достигане нивото на естествения терен, осигурявайки плавен преход между парка и полите на Витоша. Продължението на зеления клин се „захваща“ за търговските центрове на техните втори нива, създавайки озеленена паркова връзка между тях, разкриваща внушителни гледки както към планината, така и към града.

Предвижданята за продължание на първа метро линия непосредствено до северната страна на околовръстния път, заедно тези за изграждане на нова начална лифтова станция, превръщат територията в ключова. Обединяването на обществения транспорт и въжената линия в интермодален транспортен възел осигурява лесен достъп до разработената територия и планината.

Концепция за транспортно обвързване на територията

С цел освобождаването на територията за продължението на зеления клин и осъществяването на връзката между София и Витоша, територията се обслужва комуникационно единствено по своята периферия, свързвайки се със съседните квартали, засилвайки функционалните връзки между тях и стимулирайки пешеходното и велосипедно движение на кратки разстояния, като се създава уютна природна среда за това.

Основният транспортен достъп до територията и ПП „Витоша“ се осъществява посредством интермодален транспортен възел, съдържащ в себе си метростанция, автобусна спирка и продължение на съществуващата въжена линия. Транспортният възел дава възможност на жителите и гостите на столицата да се придвижат бързо, лесно и удобно до природния парк от всяка точка на града.

Зелена система

Гръбнакът на зелената система подчертава направлението София – Витоша. В същото време тя няма изцяло линеен характер, а се състои от отделни свързани петна, обграждащи урбанизираните територии.

Богатата широколистна висока растителност осигурява спокойствие и интимност на застроените територии и естествено ги свързва с парка, като от друга страна сравнително ниското застрояване се вписва органично в парковия пейзаж. По този начин се осигурява чист въздух и прохлада не само за обитателите на съседните квартали, но, през зеления клин, и за обширни райони от столичния град.

Продължението на зеления клин е решено на две части. Между търговските центрове се възползва от съществуващата конструкция на подземния им паркинг и придобива характер на плоча с предварително напрегнати обратни греди, а над околовръстния път – като плочов мост. Средноразмерното озеленяване се разполага в стоманобетонни гнезда.

Функционално зониране

В проектната територия преобладават жилищни зони, обградени и групирани от озеленени пояси, обвързващи ги с околните пространства по такъв начин, че всяко жилище е на пешеходно разстояние от паркова среда. Общественото обслужване до голяма степен се осигурява от вече съществуващите площни търговски сгради, като за ежедневните нужди на обитателите са предвидени малки търговски обекти на входа на всяка група. Възползвайки се от близостта до околовръстния път и новопроектирания интермодален транспортен възел, непосредствено срещу съществуващите търговски центрове, се предвиждат офис сграда, бизнес хотел и спортен комплекс. За нуждите на обитателите са осигурени училище и две детски градини.

Характер на застрояване

Територията се характерзира с преобладаващо ниска до средна застройка, като изключение правят двата мащабни търговски центъра, от южната страна на околовръстния път, както и предвижданите две обществени сгради срещу тях, заедно с новия интермодален транспортен възел.

Ниско етажното и средно застрояване в посока Витоша се вписва органично в характерния пейзаж, докато високите сгради акцентират подхода към планината.