Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Реконструкция и паркоустрояване на балнеокомплекс „Банкя“, гр. Банкя

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: ланд. арх. Борис Келер

Университет: Лесотехнически университет

Специалност: Ландшафтна архитектура

Тема: Реконструкция и паркоустрояване на балнеокомплекс „Банкя“, гр. Банкя

Дипломен ръководител: Гл. ас. д-р ланд. арх. Веселин Шахънов

Контакти: E-mail: boriskeller@abv.bg


Обект и цели на разработката

Подобно на призрак от миналото, бившата правителствена резиденция на Тодор Живков сякаш е застинала в друго измерение насред централната градска част на град Банкя. Някога предвидена за изящен правителствен балнеосанаториум, обектът е превърнат в резиденция на бившия Първи, а след това, макар и не напълно успешно, в голф и кънтри клуб от японската милиардерка Масако Оя. Проектното решение цели да възроди някогашната прелест на архитектурния ансамбъл и парковата среда, скрита зад маската на разруха и забвение. С препратки към богатата история на обекта и града, но чрез модерен прочит, предложените промени са насочени към затвърждаването на балнеоложкия град като национален курорт и развитието му като туристическа атракция на Балканския полуостров.

Предпроектни проучвания

За да бъдат съобразени със значимостта на обекта, направените предпроектни проучвания на територията от близо 40 хектара са задълбочени и в множество различни направления. Съществуващата растителност е графично описана с помощта на сателитни изображения, исторически снимки от полет и множество посещения за прецизиране на данните. Направена е възрастова периодизация на растителността, както и обстойна експертна оценка от 58 страници на 1217 индивида в близост до представителната част, включваща всички повреди и заболявания, както и конкретните методи за справяне с тях.

Проектно решение

Плановата композиция на обекта е съставена от 8 функционални зони. В северната част е разположена зона с обществени сгради (хотел, закрит басейн), както и главен, по-представителен парк, свързан със зоната на хотела чрез спа зона с открит басейн и места за отдих. Паркът съдържа декоративна водна площ, ротонда, две детски площадки за деца на 0-3 и 3-12 години, сух фонтан, зона за атракции с въжена градина в боров масив, зона за физиотерапия на открито и поляни за активен и пасивен отдих. Алейната мрежа на парка е вдъхновена от водата, с която се свързва и цялата концепция на балнеолечението. Главната алея на големия парк наподобява река, която се „стича“ от посоката на Люлин планина, откъдето извира и минералната вода на Банкя. Постепенно с приближаване към комплекса, алеята се „разлива“ в различни посоки и с различна ширина на второстепенните алеи, подобно на речна делта.

Паркът е свързан на юг с къщи за гости (запазени съществуващи от времето на Масако Оя на груб строеж и допълнени с нови) в западната част и спортен център и спортни площадки в източната част. В южната част на обекта, близо до границата, е разположена още една зона с къщи за гости, а между двете зони за обитаване е ситуиран по-малък парк с екологична насоченост.

В цялостен план композицията е затворена от улична система, която е предвидена предимно по периферията на територията, така че да не нарушава пешеходното придвижване.

За достъпа до отделните части на обекта отговарят 4 контролно-пропускателни пункта. Те са необходими, тъй като в обекта е предвидена зона със свободен обществен достъп – от северния вход по улицата до спортния център и паркинга, а останалата част е предвидена само за ползватели на хотела и къщите за гости. Така спортният център и спортните игрища могат да бъдат използвани по-пълноценно.

Обемно-пространствената композиция е изградена предимно чрез запазване на съществуващите дървесни масиви и допълването им, така че да се обособят по-балансирани пространства. Съществуващата декоративна растителност е запазена максимално, а при индивиди с влошено състояние са представени варианти за подмяната им със същия вид или друг, по-устойчив за конкретните условия.

Основния фокус е поставен върху главния парк, който е допълнен с голям брой декоративни широколистни и иглолистни видове, които да допринесат за по-представителния му облик.

Предвидените за премахване индивиди са дребноразмерни, самонастанени и без съществена декоративна стойност, с което се цели минимална инвазивност на проектното решение спрямо първоначалния замисъл на парковото пространство.